Filmy z epoki smogu

Już 6 i 7 lipca odbędą się premierowe pokazy spektaklu „Filmy z epoki smogu” w reżyserii Michała Zadary. Projekt jest próbą stworzenia sztuki, która nie ignoruje faktu, że umieramy z powodu zatrutego powietrza. Multimedialny spektakl to połączenie działania obywatelskiego, sztuki teatralnej i filmu.

W spektaklu występują: Arkadiusz Brykalski, Wiktor Loga-Skarczewski, Karina Seweryn i Barbara Wysocka. W filmach występują m.in.: Andrzej Seweryn, Danuta Stenka, Jerzy Trela, Mateusz Janicki, Arkadiusz Brykalski, Wiktor Loga-Skarczewski, Karina Seweryn i Barbara Wysocka.
Teatr Powszechny zaprezentuje „Filmy z epoki smogu” 6 i 7 lipca na dziedzińcu Muzeum Warszawskiej Pragi (ul. Targowa 50/52).

Spektakl powstaje we współpracy Teatru Powszechnego w Warszawie i CENTRALI, w ramach IV edycji Festiwalu Sztuki i Społeczności Miasto Szczęśliwe i jest związany z projektem Obywatelskiej Ustawy Antysmogowej.

Rozmowa z Michałem Zadarą

Filmy z epoki smogu” to filmy, czy spektakl?

Spektakl składa się z monologów aktorów oraz siedmiu krótkich filmów. Filmy są częścią spektaklu, ale mogą być wyświetlane samodzielnie.
Jaki jest cel projektu?

„Filmy z epoki smogu” to próba uchwycenia tego szczególnego stanu, w którym się znajdujemy – wiemy, że powietrze nas zatruwa i nie reagujemy na to. Władze nie ogłaszają stanu wyjątkowego, a społeczeństwo nie domaga się tego, chociaż kryzys zdrowotny jest zbadany, udokumentowany i odczuwany przez obywateli. Powietrze jest zanieczyszczone cały czas. Nie da się pójść na spacer i cieszyć świeżym powietrzem, nie da się z czystym sumieniem wysłać dzieci na plac zabaw, nie ma przyjemności z jazdy rowerem – to powoduje rodzaj smutku, który niepostrzeżenie odkłada się w nas wszystkich. Integralną częścią projektu jest pisanie ustawy antysmogowej. Celem tej sztuki jest opis trudnej sytuacji egzystencjalnej, w której się znaleźliśmy, a celem ustawy – zmiana rzeczywistości.
Czyli ten stan rzeczy da się zmienić.

Samorządy podejmują działania, które mają ograniczoną skuteczność. Grupa naukowców, prawników oraz działaczy społecznych opracowuje Obywatelską Ustawę Antysmogową, która ma na celu eliminację zatruwania powietrza w skali całego kraju. Obywatele muszą ciągle naciskać na posłów, by przyjęli ustawę – tę lub inną z podobnymi rozwiązaniami.
Dlaczego tworzy pan sztukę o smogu?

To, że każdy oddech nie jest źródłem czystej energii życiowej, tylko krokiem do choroby, zmienia wszystko. Klasyczne teksty o tym nie opowiadają. Trzeba więc na nowo opisać świat, w którym żyjemy.

Obywatelska Ustawa Antysmogowa

Naukowcy, prawnicy, przedsiębiorcy, artyści i studenci pracują nad Obywatelską Ustawą Antysmogową. Powstaje kompleksowy pakiet regulacji, który pomoże rozwiązać problem zanieczyszczonego powietrza w Polsce, jeśli politycy z niego skorzystają. Jest to inicjatywa obywatelska, łącząca wybitnych specjalistów i ludzi zatroskanych o stan polskiego powietrza, niezwiązana z żadną partią polityczną czy biznesem.

„Istniejące programy i legislacja nie dają wystarczających narzędzi, aby w sposób kompleksowy ograniczyć emisję substancji, które odpowiadają za zanieczyszczenie powietrza. Samorządy, mimo chęci działań progresywnych, nie mają wystarczającego wsparcia finansowego. Potrzebujemy specjalistycznej ustawy, która zobliguje nas jako państwo do odzyskania czystego powietrza” – mówi Anita Cieślicka, która koordynuje całość prac nad ustawą.

Konieczne jest znalezienie rozwiązania na poziomie krajowym” – mówi Małgorzata Smolak, prawniczka, która współtworzyła nowatorskie rozwiązania dla samorządu krakowskiego. – „Nie wystarczy, że jedna osoba wyłączy silnik na postoju. Muszą zostać obniżone wszystkie poziomy emisji, przez wszystkie podmioty. Dlatego potrzebna jest ustawa”.
Podmiotem odpowiedzialnym i koordynującym współpracę obywatelską jest Fundacja Centralna, która zrzesza obywatelki i obywateli, a oni, dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą merytoryczną, kolektywnie uczestniczą w pracach nad pisaniem ustawy.
„Filmy z epoki smogu”
Współpraca: CENTRALA
kontakt:

Mateusz Węgrzyn
rzecznik prasowy
Teatr Powszechny w Warszawie

Leave a Reply