Oświadczenie twórców spektaklu „#chybanieja”

Dwa tygodnie przed planowaną premierą spektaklu „#chybanieja” w Teatrze Maska w Rzeszowie poinformowano nas, że do premiery nie dojdzie, ponieważ nie pozwolił na to prezydent Rzeszowa. Zespół i realizatorzy zostali poinformowani przez dyrekcję Teatru, że decyzja zapadła po interwencji Kurii.

Jeden z wątków spektaklu dotyczy spraw w Kościele, o których debatuje właśnie kongres w Watykanie. Sprawa jest dla nas tym bardziej zaskakująca, że nie jest on przeprowadzony w sposób agresywny, czy konfrontacyjny.Tę radykalną cenzorską decyzję podjęto bez obejrzenia spektaklu i bez żadnych konsultacji, czy rozmów z twórcami.

Dyrekcja teatru poinformowała publicznie zespół, że statutowym zadaniem Teatru Maska jest produkcja spektakli dla dzieci i młodzieży, dodając, iż jest to jedynie oficjalny pretekst odwołania premiery i przerwania prac nad spektaklem. Dyrektor Jacek Popławski uczestniczył w próbie, podczas której zapoznał się z całością sztuki i koncepcją spektaklu i zaakceptował je, po czym potwierdził ustne umowy z twórcami.

Przyczyny, dla których przerywa się prace nad spektaklem uważamy za uwłaczające Teatrowi i jego publiczności, Miastu, Kościołowi oraz polskiemu prawu. Chcemy ten spektakl dokończyć.

Uważamy, że ingerencja władz miasta jest bulwersująca.

Robimy rzecz między innymi o sprawach, które zamiatano pod dywan i kneblowano usta osobom, które próbowały o tym mówić, o ludziach, których obmacywano i w majestacie instytucji nakazywano im milczenie. Okazuje się, że władze miasta postanowiły siebie i nas wpisać w tę historię.

Artur Pałyga, autor tekstu

Paweł Passini, reżyser

Daniel Moński, kompozytor

Zespół aktorski i realizatorzy spektaklu „#chybanieja”

Materiał nadesłany

Leave a Reply