GRANICE malarstwa Barbary Niścior w Sandomierzu

W piątek 18 stycznia w Galerii Sztuki Współczesnej BWA przy Rynku 11 w Sandomierzu odbył się wernisaż prac malarskich Barbary Niścior uznanej malarki i pedagoga z Instytutu Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie. Mottem przewodnim wystawy są „Granice” spięte klamrą niedomówienia i szczyptą bezgranicznej wielobarwnej wyobraźni. Wystawę można oglądać do 10 lutego 2019.

Jednorodne malarstwo Barbary Niścior, wykonane w technice akryl na płótnie otworzyło w Galerii Sztuki Współczesnej w Sandomierzu, której dyrektorem jest Katarzyna Pisarczyk, nowe horyzonty. Duży format, przestrzeń i głęboki oddech, tak można krótko napisać o wrażeniu jakie zrobiła na mnie ta wystawa. Lubelska malarka w cyklu swoich obrazów konsekwentnie ukazuje granice i pozwala je przekraczać ale każdemu odbiorcy w sobie tylko wybrany sposób. Obrazy na które patrzymy nie są oczywiste i nie są skażone żadną sugestią. Przemawia do nas kolor, faktura i pięknie rozproszone światło.

– Inspiracją dla mojego cyklu była natura. Stanowi genezę i źródło. Chciałam, aby skojarzenie na pierwszy rzut oka z granicą horyzontalną było tylko pozorne – wyjaśnia swoje intencje Barbara Niścior – Założeniem mojego cyklu było stworzenie obrazów, które będą wykraczały poza tę pozorną granicę. w sensie zapory czy bariery. Chciałam, aby widz miał odbiór bardziej wewnętrzny, symboliczny. Moje prace są zatem pretekstem do własnych przemyśleń, bez narzucania lub sugerowania jakiegokolwiek rozwiązania.

Barbara Niścior jest adiunktem w Zakładzie Edukacji Artystycznej UMCS. Obecnie jest w trakcie habilitacji. W dorobku artystycznym ma 130 wystaw pokonkursowych (ogólnopolskich i międzynarodowych), m.in.: 8th Lessedra International Painting&Mixed Media Campetition 2017 w Sofii (Bułgaria), w tym samym roku była jurorem międzynarodowego konkursu 3rd „Enter into Art” Internatione Installations w Kolonii ( Niemcy); w 2003 roku brała udział w 4 i 5 Mini Graphic&Painting World Wide Show w Piza (Włochy).

Wystawę „Granice”, która prowokuje do dyskusji, otwiera przestrzeń nieograniczonej twórczości Barbary Niścior, ukazując jej wrażliwość i dojrzałość twórczą, trzeba zobaczyć w tym szczególnym otoczeniu zimowego krajobrazu Sandomierza.

Joanna Biegalska

Na zdj.: w środku Barbara Niścior w towarzystwie miłośników sztuki – Joanny Biegalskiej i Małgorzaty Pluty.

Leave a Reply