Międzynarodowa wystawa kostiumu w ASP

26 października 2018 r. w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych miał miejsce wernisaż wystawy Kostium na przełomie wieków 1990 – 2015. To już siódma odsłona tej wystawy, choć pierwsza na terenie Unii Europejskiej.

„Stało się to możliwe dzięki współpracy z Państwowym Centralnym Muzeum Teatralnym im. A.A. Bachruszyna w Moskwie, gdzie wystawę po raz pierwszy zaprezentowano latem 2015 roku.

W 2016 roku Kostium na przełomie wieków 1990-2015 został pokazany po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych,na Uniwersytecie Karoliny Północnej w Asheville, a następnie w 2017 r. na konferencji amerykańskiego Instytutu Technologii Teatralnej (USITT) w St. Louis, Missouri. Również w 2017 r. wystawę zaprezentowano na konferencji World Stage Design (WSD) w Tajpej, po czym kontynuowała ona swoją podróż po Chińskiej Republice Ludowej; w 2018 r. dotarła do Fuzhou na Międzynarodowy Tydzień Kostiumów, a następnie na Międzynarodową Konferencję CDEX w Szanghaju.

Kostium na przełomie wieków 1990-2015 oferuje szeroką gamę projektów kostiumów, od tradycyjnych form teatralnych po tak zwaną modę awangardową, performance i instalację.

Podstawową ideą tej wystawy jest przedstawienie przeglądu projektów kostiumów z całego świata na przełomie XX i XXI wieku, bez osądzania i uprzedzeń ze względu na płeć, rasę, otoczenie polityczne czy ekonomiczne, w którym artysta żył i pracował. Wystawa nie stara się tworzyć konkretnych trendów czy wyznaczać kierunków w projektowaniu dla teatru i mody.

Bardziej niż jednolitą wizualnie koncepcją wystawy zainteresowani jesteśmy różnorodnością opinii, niedawnymi i aktualnymi osiągnięciami w zakresie projektowania i technologii, różnymi pomysłami i interpretacjami postaci, językiem artystycznym i wyjątkowymi narracjami dostarczanymi przez poszczególnych projektantów.

Naszym zamiarem jest poszerzenie horyzontów rzemieślników i projektantów poprzez pokazanie różnorodności stylów i pomysłów.

Naszym celem jest stworzenie najnowszego słownictwa artystycznego dla kolejnego pokolenia projektantów dla teatru i mody w nadchodzącym stuleciu.

Mamy nadzieję, że te niesamowite projekty zainspirują uczestników, a także widzów tej wystawy”.

Igor Roussanoff (jeden z czołowych twórców tej wystawy)

Do obecnej edycji wybrano prace aż 14 osób z Polski, w tym np. Doroty Kołodyńskiej, Zofii de Ines, Martyny Kanter (studentka ASP), Pawła Dobrzyckiego czy Niki Danielskiej i Katarzyny Konieczko, choć twórczość tych dwóch artystek dotyczy pogranicza teatru.

Kurator polskiej edycji wystawy, Paweł Dobrzycki (dziekan Wydziału Scenografii ASP), w radiowej rozmowie z Beatą Jewiarz (RDC) mówi:

„Podstawowym założeniem wystawy jest przedstawienie różnorodności wyobraźni twórców z całego świata, ich odmiennych filozofii projektowania, odmiennych estetyk czy też relacji pomiędzy kostiumem a aktorem i kostiumem a przedstawieniem”.

Wystawa czynna do 31 stycznia, w godzinach: 12.00-20.00

Opr. Ewa Sośnicka-Wojciechowska

Leave a Reply