FFE Award 2017-2018 dla festiwalu szekspirowskiego w Gdańsku

Festiwal Szekspirowski w Gdańsku – jako jedyny festiwal w Polsce i jeden z pięciu w Europie – otrzymał prestiżową EFFE Award 2017-2018. Ogłoszenie zwycięzców oraz uroczystość wręczenia nagród odbyła się wieczorem 18 września 2017 roku podczas Arts Festivals Salon w Centrum Sztuk Pięknych BOZAR w Brukseli.

Wcześniej, w lipcu bieżącego roku, Festiwal Szekspirowski stanął w finale pośród 26 najlepszych europejskich festiwali – obok Międzynarodowego Festiwalu w Edynburgu, Fringe Festival w Edynburgu czy włoskiego festiwalu Altofest International Contemporary Live Arts.

Pozostali zwycięzcy EFFE Award 2017-2018 to:

FMM Sines – Festival Músicas do Mundo z Portugalii,

European Film Festival Palic z Serbii,

Utrecht Early Music Festival z Holandii,

Altofest International Contemporary Live Arts z Włoch.

Nagrodę specjalną EFFE otrzymał Międzynarodowy Festiwal w Edynburgu (Wielka Brytania) za kontynuowanie wynalazczości w obszarze sztuki i formule festiwalu.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Festiwali Europejskich (EFA – European Festivals Association), przy wsparciu Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Finalistów, a następnie zwycięzców EFFE Award wytypowało Międzynarodowe Jury EFFE (EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe), któremu przewodniczył Sir Jonathan Mills, kompozytor i były dyrektor Międzynarodowego Festiwalu w Edynburgu. W skład dziewięcioosobowego jury weszli przedstawiciele świata sztuki; dyrektorów teatrów, festiwali, fundacji oraz uczelni wyższych. Ocenie poddanych zostało 715 europejskich festiwali, zgłoszonych do konkursu, które w maju bieżącego roku otrzymały odznaczenie – EFFE Label. Przyznawane jest ono wyłącznie festiwalom organizowanym w krajach należących do Programu Kreatywna Europa (obecnie jest ich 39).

Nagroda EFFE przyznawana jest za wyjątkowe zaangażowanie w rolę festiwali w sztuce i społeczeństwach oraz wyznaczanie trendów i twórcze poszukiwania.

Podczas ceremonii wręczania nagród 18 września w Centrum Sztuk Pięknych BOZAR Sir Jonathan Mills przypomniał zebranym gościom o tym, jak działania artystyczne wzbogacają nasze społeczeństwo oraz że stanowią silne przesłanie na rzecz integracji europejskiej. Bernard Foccroulle, kompozytor, muzyk i dyrektor Festival d’Aix-en-Provence dołączył do dyskusji, stwierdzając, jak ważnym jest okazanie zaangażowania europejskich festiwali artystycznych w dialog pomiędzy artystami, kulturami, klasycznym i współczesnym repertuarem, a także programowaniem o nastawieniu bardziej komercyjnym lub bardziej elitarnym. Odzwierciedleniem tego zróżnicowania jest Europejski Kalendarz Festiwali Artystycznych (Europe’s online Arts Festivals Calendar.)

Europejski komisarz ds. Kultury Tibor Navracsics podkreślił, że będzie kontynuował współpracę ze wszystkimi przedstawicielami głównych festiwali w Europie, a tym samym pilnował, by kultura stanowiła jeden z priorytetów UE. „Wspólnie ze Stowarzyszeniem Festiwali Europejskich (EFA – European Festivals Association), Komisja Europejska ma zaszczyt docenić ogromną pracę tysięcy osób, zarówno artystów jak i organizatorów nagrodzonych festiwali.” – dodał.

Gubernator Jan Briers, Przewodniczący EFA, powiedział: „dzięki elektronicznemu Kalendarzowi Festiwali Artystycznych www.effe.eu, EFFE sprawia, że gatunkowo różnorodne festiwale stają się bardziej dostępne dla publiczności rozsianej po całej Europie. Nagroda EFFE pomaga zauważać i popularyzować niezwykłe, znakomite i nietuzinkowe festiwale artystyczne oddane sztuce oraz lokalnym społecznościom.”

Z uzasadnienia Jury (w wyborze Festiwalu Szekspirowskiego do finału EFFE Award):

Wszystkie szekspirowskie spektakle prezentowane na Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku cechuje wysoki poziom artystyczny oraz różnorodność. Ponadto, z inicjatywy Gdańskiego Festiwalu Szekspirowskiego została założona Europejska Sieć Festiwali Szekspirowskich (ESFN), która wspiera i rozwija współpracę kulturalną w Europie i na świecie. Organizator festiwalu, Gdański Teatr Szekspirowski, przez cały rok prowadzi niezwykle wartościową i spójną działalność edukacyjną na terenie całego regionu; otwarty niedawno, już stał się jednym z nowych symboli miasta. Festiwal Szekspirowski w Gdańsku jest ważnym wydarzeniem artystycznym o wypracowanej marce i ugruntowanej pozycji międzynarodowej.

Nagroda EFFE zapewni Festiwalowi międzynarodową promocję nie tylko wśród widzów i artystów, organizacji artystycznych czy instytucji kultury, zespołów teatralnych, muzycznych i tanecznych, ale również wśród władz publicznych wszystkich szczebli, sponsorów, firm oraz mediów. Organizator konkursu zapewnia uhonorowanym festiwalom również międzynarodową kampanię promocyjną i marketingową.

Festiwal Szekspirowski w Gdańsku

Organizowany nieprzerwanie od 1997 roku Festiwal Szekspirowski w Gdańsku jest jednym z największych międzynarodowych wydarzeń teatralnych w Europie, jedynym tego typu w Polsce i szeroko rozpoznawalnym w świecie. Jego historia sięga 1993 roku, kiedy Fundacja Theatrum Gedanense zorganizowała pierwsze Gdańskie Dni Szekspirowskie, przekształcone w Festiwal z okazji 1000-lecia Miasta Gdańska.

Obecnie Festiwal Szekspirowski odbywa się co roku latem w Trójmieście, organizowany jest wspólnie przez Fundację oraz Gdański Teatr Szekspirowski i ma na swoim koncie blisko 800 wydarzeń zaprezentowanych przez 220 różnych zespołów teatralnych z ponad 40 krajów – m.in. realizacje takich twórców, jak: Peter Brook, Luk Perceval, Lew Dodin, Eimuntas Nekrosius, Oskaras Korsunovas, Roberto Ciulli, Robert Sturua i wielu innych (łącznie podczas dotychczasowych edycji swoje produkcje pokazało ponad 250 reżyserów z całego świata). Jest on międzynarodową platformą wymiany i dyskusji środowisk skupionych wokół teatru. Spotkaniem twórców, publiczności, teatrologów i krytyków z całego świata.

Jest to również wydarzenie w istotny sposób promujące Gdańsk i Trójmiasto na forum krajowym i międzynarodowym. Wyrazem tego jest między innymi zainicjowana w 2006 roku Europejska Sieć Festiwali Szekspirowskich, zrzeszająca obecnie 13 festiwali szekspirowskich, która ma swoją siedzibę w Gdańsku.

Festiwalowi towarzyszy Konkurs na Najlepszą Inscenizację Szekspirowską sezonu, a nagrodą w nim jest prestiżowy Złoty Yorick, którym nagrodzeni zostali już m.in. Krzysztof Warlikowski, Maciej Prus, Grzegorz Wiśniewski oraz Jerzy Grzegorzewski.

Festiwal Szekspirowski łączy prezentacje spektakli z całego świata z działaniami artystycznymi, warsztatami, spotkaniami z twórcami. Jest platformą wymiany myśli ludzi kultury z różnych stron świata. Już od lat w ramach festiwalu organizowany jest też bogaty program edukacyjny „Letniej Akademii Szekspirowskiej” kierowany do młodzieży z Polski i zagranicy, który umożliwia jej kontakt z teatrem na najwyższym światowym poziomie oraz spotkania z jego twórcami.

Kontakt dla mediów: Magdalena Hajdysz, rzecznik@teatrszekspirowski.pl, tel.: 691 082 277

Leave a Reply