Pierwszy teatr w Helu

Pisząc o TEATRZE W REMIZIE warto przypomnieć o pierwszym Teatrze w Helu. Wspomniałem o tym Olgierdowi Łukaszewiczowi, kiedy ogłosił, iż stworzył pierwszy Teatr na Helu w Remizie. Pierwszy Teatr powstał na Helu zimą w 1959 r. w dawniejszym kinie dla tamtejszej ludności, kiedy dowódcą dywizjonu ścigaczy był kmdr Tobiasz, brat aktora Tobiasza z Ateneum.

Byłem w tych latach (1957 – 1960 ) marynarzem na ścigaczu i udało mi się namówić panią dyrektor Biblioteki na Helu na stworzenie z miejscowej młodzieży takiego zespołu. Pierwsze przedstawienie odbyło się 14 lutego 1959 roku w mojej (przepraszam) reżyserii, a także z moim udziałem – na skutek „komplikacji żołądkowych” głównego aktora byłem również zmuszony do zagrania tej roli. Była to obowiązująca w tych czasach socrealizmu sztuka Zygmunta Ostrowskiego ARKA 7 NIE ODPOWIADA.
Alfred Andrys
PS.

Wkrótce więcej o powstaniu pierwszego teatru w Helu w rozmowie z Alfredem Andrysem.

Leave a Reply