Waldemar Dąbrowski pokieruje dalej Teatrem Wielkim – Operą Narodową

Teatrem Wielkim – Operą Narodową od 1 września 2017 r., przez kolejne pięć sezonów artystycznych, pokieruje  dotychczasowy dyrektor instytucji, Waldemar Dąbrowski. 21 lipca br. akt powołania wręczył mu wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Waldemar Dąbrowski jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Jest też stypendystą The British Council, Goethe Institut oraz Departamentu Stanu USA. Ukończył również Executive Programme for Leaders in Development na Harvard University. W latach 1973-1978 był współzałożycielem i dyrektorem warszawskiego Klubu Riviera-Remont. Studencki okres jego aktywności zaowocował propozycją objęcia stanowiska zastępcy dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Warszawy. Sprawował tę funkcję w latach 1979-1981.

W 1982 r. objął wraz z Jerzym Grzegorzewskim dyrekcję Centrum Sztuki Studio w Warszawie, na potrzeby której założył autonomiczny impresariat, promujący czołowych artystów polskiego teatru, muzyki i sztuk wizualnych. Wraz z Franciszkiem Wybrańczykiem utworzył orkiestrę Sinfonia Varsovia.

W 1990 r. został wiceministrem kultury i sztuki, szefem Komitetu Kinematografii i sprawował ten urząd przez cztery lata. W latach 1994-1998 był prezesem Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych. W 1998 r. objął stanowisko dyrektora naczelnego Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.

W latach 2002-2005 był ministrem kultury. Sprawując ten urząd powołał Instytut Książki, Instytut Teatralny, Instytut Sztuki Audiowizualnej oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej. Z jego inicjatywy do Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 wpisano sektorowy program operacyjny Kultura, co pozwoliło m.in. na zainicjowanie inwestycji infrastrukturalnych w sferze kultury. W styczniu 2008 r. został mianowany przez ministra kultury, przewodniczącym Komitetu Obchodów Roku Chopinowskiego 2010.

Od października 2008 r. jest ponownie dyrektorem Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. W listopadzie 2010 r. w Monachium został wybrany członkiem Zarządu OPERA EUROPA, forum zrzeszającego profesjonalne teatry operowe Europy. W 2012 r. objął stanowisko pełnomocnika ds. Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. W maju 2017 r. otrzymał nagrodę GUSTAW (za rok. 2016), najwyższe wyróżnienie ZASP przyznawane za szczególne zasługi dla środowiska teatralnego.

fot. Danuta Matloch

Leave a Reply