Premiera LISTOPADA w Gnieźnie

Teatr Fredry w Gnieźnie zamiast na majówkę zaprasza swoich widzów w nieoczywistą etnograficzną podróż w przeszłość. Premiera spektaklu w sobotę – 6 maja o g. 19:00, a na spektakle popremierowe Teatr Fredry w Gnieźnie zaprasza – 7 maja o 18.00 oraz 8 i 9 maja o g. 10:00.

„Listopad” Henryka Rzewuskiego w adaptacji Magdy Kupryjanowicz i reżyserii Tomasza Węgorzewskiego to zabawa konwencją romansu historycznego, ale też konwencją teatru w ogóle.

Zaproszeni do współpracy twórcy odchodzą od realiów historycznych powieści z czasów stanisławowskich i snują opowieść o dwóch braciach stojących po dwóch stronach politycz­nej i światopoglądowej barykady, których dodatkowo dzieli miłość do tej samej kobiety. Proponują romans histeryczny, by pokazać trudny stan emocjonalny bohaterów, w który zostają wprowadzeni przez ciążące nad nimi widmo ograniczającej, niszczącej i trudnej do zaakceptowania tradycji.

– Chcemy opowiedzieć o tym do jakich, nierzadko tragicznych skutków mogą doprowadzić podziały i waśnie ideologiczne, niszczące narody, społeczności, rodziny, niosące ze sobą destrukcję i nienawiść. Ale też chcemy dotknąć czegoś nieuchwytnego, magicznego ukazując dwa różne sposoby widzenia sfery duchowej czło­wieka – mówi dyrektor Joanna Nowak.

– Sam Rzewuski napisał powieść z perspektywy XIX wieku, opisując jednak losy przedrozbiorowe. Ciekawy jest jednak sposób zajęcia się przez niego tym tematem, bo jakby sugerował nieudane powstanie listopadowe. Pisał to z perspektywy czasu, gdy Polski nie było, ale zajmował się tak naprawdę stanem trawiącej choroby, w jakiej znajdowała się Rzeczpospolita w czasach króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. My, w naszej realizacji, sytuację historyczną przekładamy na język teatralny, konwencjonalny. W związku z tym kategoria choroby, czy inscenizowanie leczenie króla, na scenie stało się dla nas alegorią. Wywołanie tych figur alegorycznych pozostawiamy widzowi do jego własnej interpretacji, nie stosujemy żadnego uwspółcześnienia, które by wprost tematyzowało sytuację, która w tym momencie się w Polsce dzieje – powiedział Tomasz Węgorzewski na konferencji prasowej.

Teatr Fredry w Gnieźnie zamiast na majówkę zaprasza swoich widzów w nieoczywistą etnograficzną podróż w przeszłość. Premiera spektaklu w sobotę – 6 maja o g. 19:00, a na spektakle popremierowe Teatr Fredry w Gnieźnie zaprasza – 7 maja o 18.00 oraz 8 i 9 maja o g. 10:00.

Leave a Reply