Schlemmer, Kantor i teatr

Do 15 stycznia 2017 w krakowskim Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteca można oglądać wystawę prac teatralnych Oskara Schlemmera (1888-1943) i Tadeusza Kantora (1915-1990).

Oskar Schlemmer – związany z Bauhausem w latach 1921-1929 – łączył pasje malarza i twórcy teatralnego. Jego Balet triadyczny był jednym z najważniejszych eksperymentów europejskiego tańca na początku XX wieku, który przyczynił się do redefinicji ciała aktora-tancerza  w przestrzeni sceny.
W ramach warsztatu teatralnego Schlemmer określił styl i kierunki poszukiwań teatralnych w Bauhausie. Ponadto, jako scenograf i projektant kostiumów, był współtwórcą siedemnastu przedstawień w teatrach zawodowych.

Na wystawie pokazano bogatą dokumentację fotograficzną prac scenicznych Schlemmera, zarówno tych przygotowanych ze studentami Bauhausu, jak i pozostałych dzieł teatralnych tego artysty. Prezentowane fotografie pochodzą ze zbiorów Bauhaus Archiv w Berlinie.
W ramach ekspozycji można obejrzeć także filmowe zapisy rekonstrukcji
 Baletu triadycznego (Margarete Hasting, Franz Schömbs, Georg Verden) i Tańców Bauhausu (Debra McCall).

Zaprezentowano również blisko 40 rysunków i obrazów Tadeusza Kantora nawiązujących do twórczości Oskara Schlemmera, Bauhausu oraz konstruktywizmu rosyjskiego i niemieckiego.
Typowy dla tych nurtów zwrot ku mechanizacji, abstrakcji i technologii odnaleźć można w rysunkach i szkicach do spektaklu
 Śmierć Tintagilesa z 1937 roku oraz we wczesnych projektach scenograficznych.
Pod silnym wpływem twórczości Schlemmera powstał także spektakl Podziemnego Teatru Niezależnego
 Balladyna z 1943 roku. Kantor określał go jako „przełożenie całego romantyzmu Słowackiego na abstrakcyjne pojęcia Bauhausu”.

Aneks do wystawy Schlemmer | Kantor stanowi prezentacja rysunków Tadeusza Kantora w Galerii-Pracowni artysty przy ul. Siennej 7/5. Oprócz wczesnych projektów scenograficznych zaprezentowano tu rysunki metaforyczne Kantora oraz wyjątkowe szkice postaci „powiększonych” o okno lub krzesło.

Wystawie – oprócz bogatego programu edukacyjnego – towarzyszy publikacja oraz kolejna odsłona projektu tanecznego Maszyna Choreograficzna (kurator: Anna Królica), w ramach której zaprezentowane zostaną trzy spektakle: premiera Lighting Anny Konjetzky oraz pokaz Total Pawła Sakowicza i Mechanicznych Snów Barbary Bujakowskiej.
W grudniu odbędzie się także seminarium naukowe
 Schlemmer | Kantor: Powroty. Początek formularza

Więcej – http://www.news.cricoteka.pl/schlemmer-kantor/

Leave a Reply