Kongres IATC/AICT zakończony

29 września 2016 w Belgradzie zakończyły się obrady 28. Kongresu IATC/AICT (Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych). Prezydentem Stowarzyszenia została wybrana ponownie MARGARETA SORENSON (Szwecja), a sekretarzem generalnym MICHEL VAIS (Kanada).

Z ramienia polskiej sekcji  w Kongresie uczestniczyli Tomasz Miłkowski i Konrad Szczebiot, który został wybrany w skład nowego Komitetu Wykonawczego – będzie w ten sposób najmłodszym członkiem zarządu (31 lat).

TOMASZ MIŁKOWSKI – na wniosek Ivana Medenicy (Serbia) – został jednogłośnie wybrany  na honorowego wiceprezydenta IATC/AICT i znalazł się w ekskluzywnym  „klubie” 11 członków honorowych, szczególnie zasłużonych dla Stowarzyszenia.

[N/z moment głosowania]

Leave a Reply