Nabór na Rezydencję V4@Theatre – Divadelná Nitra 2016

Do 15 sierpnia Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego przyjmuje zgłoszenia od młodych krytyków teatralnych na Rezydencję V4@Theatre. Odbędzie się ona w dniach 23-29 września w Nitrze na Słowacji podczas 25 edycji Festiwalu Divadelná Nitra.

 

Stowarzyszenie Divadelná Nitra wspólnie z partnerami: Instytutem Sztuki i Teatru z Czech, Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, Trafó – Centrum Sztuki Współczesnej z Węgier, Instytutem Teatralnym w Bratysławie i East European Performing Arts Platform (EEPAP) z Polski ogłaszają nabór do udziału w Rezydencji V4@THEATRE – DIVADELNÁ NITRA 2016 przeznaczonej dla młodych (do 35 roku życia) krytyków teatralnych z krajów Grupy Wyszehradzkiej, Ukrainy, Mołdawii i Białorusi.

Sześciodniowa rezydencja odbędzie się w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Divadelná Nitra 2016 pod opieką merytoryczną wybitnego francuskiego teoretyka teatru Patrice’a Pavisa.

Czas trwania rezydencji: 23-29 września 2016

Miejsce: Nitra, Słowacja

Zakończenie naboru: 15 sierpnia 2016

Liczba uczestników z Polski: 2 osoby

Rezydencja V4@Theatre – Divadelná Nitra 2016 to kreatywne spotkanie młodych krytyków teatralnych, którzy pod kierunkiem znanego na całym świecie teoretyka i praktyka teatru Patrice’a Pavisa (Francja) wezmą udział w 25. edycji Festiwalu Divadelná Nitra. Uczestnicy zapoznają się ze wszystkimi wydarzeniami w ramach programu głównego oraz wybranymi wydarzeniami z programu towarzyszącego. Przez cały czas trwania rezydencji (sześć dni) będą pracować pod opieką Patrice’a Pavisa – mentora, opiekuna merytorycznego i moderatora grupy.

Zadaniem uczestników będzie przygotowanie i przedstawienie prezentacji na temat kondycji sztuk performatywnych w krajach, które reprezentują (dokładne tematy prezentacji zostaną ogłoszone z wyprzedzeniem przez Patrice’a Pavisa i Divadelná Nitra). Kolejnym zadaniem będzie napisanie co najmniej trzech artykułów/recenzji dotyczących programu Divadelná Nitra lub przeprowadzenie wywiadów z artystami biorącymi udział w Festiwalu. Artykuły, wywiady oraz recenzje zostaną umieszczone na stronie internetowej festiwalu V4@Theatre – Divadelná Nitra 2016 oraz na Facebooku Festiwalu. Uczestnicy rezydencji wezmą również udział w publicznych spotkaniach z wybranymi artystami oraz przez cały czas trwania rezydencji pod kierunkiem Patrice’a Pavis’a będą omawiać i analizować wydarzenia festiwalu. Niektóre prezentacje i dyskusje uczestników rezydencji V4@Theatre będą dostępne także dla publiczności (tj. dla osób zajmujących się zawodowo teatrem i studentów biorących udział w festiwalu).

W celu zgłoszenia kandydatury należy przesłać list motywacyjny oraz opis doświadczenia zawodowego (bio) w języku angielskim do Anny Galas-Kosil z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego na adres anna.galas@instytut-teatralny.pl, wypełniając formularz aplikacyjny znajdujący się na stronie internetowej Instytutu Teatralnego (patrz link poniżej – Rezydencje na Divadelná Nitra 2016). Aplikacje przyjmowane są do 15 sierpnia 2016.

***

Kryteria naboru:

– krytycy teatralni – obywatele jednego z państw Grupy Wyszehradzkiej oraz z Ukrainy, Mołdawii i Białorusi (pierwszeństwo będą mieć kandydaci, którzy mają już na koncie osiągnięcia zawodowe w obszarze krytyki teatralnej. Studenci będą brani pod uwagę w dalszej kolejności)

– biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

– wiek do 35 lat

– zainteresowanie rozwijaniem umiejętności prezentacji, pisania, refleksji krytycznej oraz analizy produkcji teatralnej i dramaturgii festiwalowej

– terminowo złożona poprawna aplikacja wraz z listem motywacyjnym i opisem doświadczenia zawodowego (bio) w języku angielskim

– po ogłoszeniu wyników naboru uczestnicy zobowiązani są do przygotowania prezentacji na temat sceny teatralnej w kraju pochodzenia (10 minut) opisującej aktualne trendy w teatrze, ich kontekst, współczesne pokolenie artystów, poruszane zagadnienia oraz obecność tematu przewodniego festiwalu Divadelná Nitra w produkcjach realizowanych w ich krajach (tematy prezentacji zostaną wskazane przez mentora/opiekuna merytorycznego rezydencji).

Tegoroczna edycja Divadelná Nitra odbywa się pod hasłem: Ode to Joy? (past – present – future).

***

Wybrani kandydaci otrzymają:

– zaproszenie do udziału w 25. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Divadelná Nitra – pod opieką merytoryczną Patrice’a Pavisa.

– bezpłatne bilety na wszystkie wydarzenia festiwalowe w ramach głównego programu oraz możliwość uczestniczenia w imprezach towarzyszących (filmy, spektakle, instalacje).

– zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych ze śniadaniem w okresie od 23 do 29 września 2016

– zwrot kosztów podróży do Nitry (z uwzględnieniem najbardziej ekonomicznego środka transportu).

– lunche w trakcie całego okresu pobytu na festiwalu oraz zaproszenie na przyjęcie otwarcia

– katalog festiwalowy i inne materiały festiwalowe

***

Wstępny harmonogram rezydencji:

23.09. 2016 Przyjazd uczestników – do godziny 14.00

14:30-17:30 Pierwsza sesja z Patrice’em Pavisem oraz kolacja powitalna (wydarzenie zamknięte dla publiczności)

18:30 Gala Otwarcia Festiwalu, performance

24.09 – 28.09.2015

9:00-13:00 Zajęcia – wewnętrzne spotkania z Patrice’em Pavisem,

podczas śniadania publiczne debaty i dyskusje z artystami, prezentacje V4@Theatre

13:00-15:30 Przerwa na lunch, czas wolny

Od 15:30 – Wydarzenia festiwalowe

29.09.2016 Wyjazd uczestników

***

Oto link do formularza aplikacyjnego (wspominam o nim w tekście): http://www.instytut-teatralny.pl/aktualnosci/nabor-na-rezydencje-v4-theatre_2016-07-13/

Leave a Reply