Na jubileusz dziesięciolecia TEATRU w REMIZIE, HEL 2016

Dziesięć lat temu z inicjatywy Olgierda Łukaszewicza i Burmistrza Miasta Hel odbyło się w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej wznowienie spektaklu „A KAZ TA POLSKA, A KAZ TA? według Stanisława Wyspiańskiego. Był to autorski monodram Olgierda Łukaszewicza. I właśnie od tego spektaklu z lipca 2007 na mapie teatralnej Polski pojawił się nowy, wyjątkowy Festiwal TEATRÓW JEDNEGO AKTORA i to w czynnej REMIZIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ w HELU.

Do tej pory w Spotkaniach wystąpiło ponad 50 aktorów z kraju i ze świata. Prócz wybitnych aktorów występują też młodzi aktorzy, dla których jest to znakomita promocja. Zawsze są reprezentowani aktorzy z Pomorza.

Prócz spektakli odbywają się spotkania – rozmowy z aktorami oraz cykl rozmów o wybitnych polskich aktorach, niestety już nieżyjących.

Wstęp na wszystkie spektakle i spotkania w TEATRZE W REMIZIE jest bezpłatny, jest to gest władz miasta Hel, wobec mieszkańców, wczasowiczów i turystów przebywających na Półwyspie Helskim. Frekwencja na spektaklach jest ogromna. Warto też podkreślić życzliwość mieszkańców Helu i miejscowych sponsorów.

Na głównej ulicy miasta – Wiejskiej eksponowana jest przez kilka miesięcy wystawa portretów wszystkich aktorów biorących udział w Spotkaniach, potem wystawa jest eksponowana na stałe w Porcie Rybackim.

O randzie tych Spotkań niech świadczy fakt, że patronaty honorowe pełnią: wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Puckiego.

W tym roku zobaczycie Państwo 7 spektakli teatralnych z udziałem wybitnych i popularnych aktorów Olgierda Łukaszewicza, Grażyny Marzec, Małgorzaty Pieńkowskiej, Aldony Struzik, Aleksandra Rubinovasa, Mateusza Deskiewicza i Szymona Majchrzaka. Odbędą się też rozmowy o wybitnych aktorach legendach polskiego teatru, dziś już niestety nieżyjących o Irenie Kwiatkowskiej i Janie Machulskim, które prowadzić będzie red. Tomasz Miłkowski. Będą też spotkania z aktorami w Kawiarni Słoneczna.

Na szczególne podkreślenie zasługuje spotkanie z aktorami od których wszystko się zaczęło Grażyną Marzec i Olgierdem Łukaszewiczem.

Serdecznie dziękuję NARODOWEMU CENTRUM KULTURY i Duńskiemu Instytutowi Kultury za patronat i wsparcie tegorocznych Spotkań.

Jestem zaszczycony, że powierzono mi pięć lat temu prowadzenie Spotkań, dziękuję Burmistrzom Helu Mirosławowi Wądołowskiemu i Adamowi Klemensowi Kohnke, Radzie Miasta, Biuru Promocji Miasta, Restauratorom i wszystkim przyjaciołom mieszkańcom Helu za zaufanie.

 

Wiesław Geras

Hel lipiec 2016

Leave a Reply