Bliska i daleka – Kultura Białoruska w Panoramie

Już za tydzień, 20 i 21 maja odbędzie się druga edycja Kultury Białoruskiej w Panoramie, wydarzenia organizowanego przez Katedrę Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Kulturalne Białorusi w Warszawie. Dla warszawiaków będzie to kolejna okazja do zapoznania się z kulturą kraju bardzo bliskiego geograficznie, a jednak dla większości Polaków egzotycznego – mówią organizatorzy.

W piątek wieczorem na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW (ul. Dobra 55, sala 1.007-1.008) goście będą mogli obejrzeć performance pt. Postkultura „Geotrupidae” (Постскульптура „Geotrupidae”) w wykonaniu grupy Egzorcystyczny Gesamtkunstwerk (Экзарцыстычны Gesamtkunstwerk). Grupę tworzą Illia Sin, Paweł Wajnicki i Jauhien Rahozin (Ілля Сін, Павел Вайніцкі, Яўген Рагозін).

 

Oprócz tego odbędzie się projekcja nagrania sztuki teatralnej „Czarnobylska modlitwa” autorstwa znanej już w Polsce zeszłorocznej laureatki Literackiej Nagrody Nobla Swietlany Aleksiewicz. Sztuka ta w polskiej wersji językowej była wystawiana w Polsce w 2013 roku, natomiast podczas Kultury Białoruskiej w Panoramie zostanie zaprezentowane przedstawienie, które odbyło się w lutym br. w Republikańskim Teatrze Dramaturgii Białoruskiej w Mińsku.

W sobotę, tym razem w Centrum Kulturalnym Białorusi (ul. Królowej Marysieńki 66) będzie miało miejsce spotkanie z dziennikarzami Radio „Białoruś” oraz dyskusja z Illią Swirynym (tygodnik „Kultura”) o miejscu kultury w białoruskich mediach.

Po spotkaniu odbędzie się występ białoruskiego multiinstrumentalisty Alaksandra Swiderskiego, który gra na dudach, żalejce (tradycyjny flet białoruski) oraz fujarcy.

Na zakończenie organizatorzy zapraszają na białoruski piknik z dranikami (tradycyjnymi plackami ziemniaczanymi), kwasem chlebowym i innymi kulinarnymi niespodziankami.

20 maja

17:00 Oficjalna ceremonia otwarcia z udziałem Ambasadora Nadzwyczajnego Republiki Białoruś w RP Aleksandra Averyanova i p.o. Kierownika Katedry Białorutenistyki UW dr Katarzyny Drozd

17:30 Spotkanie z kulturą białoruską: performance grupy Экзарцыстычны Gesamtkunstwerk (Ілля Сін, Павел Вайніцкі, Яўген Рагозін) pt. Postkultura „Geotrupidae” (Постскульптура „Geotrupidae”)

18:00 Projekcja nagrania sztuki teatralnej „Czarnobylska modlitwa”, autorstwa laureatki Nagrody Nobla Swietłany Aleksijewicz – Republikański Teatr Dramaturgii Białoruskiej; przekład: Michał Malinowski

21 maja

12:00 Kultura w mediach białoruskich: spotkanie z dziennikarzami Radio „Białoruś” oraz dyskusja z Illią Swirynym (tygodnik „Kultura”) o miejscu kultury w białoruskich mediach („Ці варта тапёру страляць у журналіста? Культуралагічныя СМІ Беларусі: свой ракурс бачання альбо крывое люстэрка?”)

12:30 Koncert muzyki białoruskiej: wystąpienie multiinstrumentalisty Alaksandra Swiderskiego (duda, żalejka, akordeon)

13:00 Spotkanie z kuchnią białoruską: piknik, tradycyjne placki ziemniaczane (draniki), kwas chlebowy oraz kulinarne niespodzianki

Leave a Reply