KURS DZIENNIKARSKIEGO REPORTAŻU FILMOWEGO

Dla wszystkich chcących poznać reguły realizacji reportażu telewizyjnego , tajniki pracy z kamerą cyfrową, efektownego łączenia obrazu z dźwiękiem, opanować podstawy techniki montażu elektronicznego Oddział Warszawski Stowarzyszenia Dziennikarzy RP organizuje KURS DZIENNIKARSKIEGO REPORTAŻU FILMOWEGO.

 

Jego uczestnicy dowiedzą się między innymi o tym, jak:

  • wybrać temat reportażu i zaplanować jego realizację,

  • dobrać odpowiedni sprzęt,

  • praktycznie przygotować się do zdjęć ,

  • sprawnie operować kamerą, tworzyć wizyjną narrację, planować różnorodność obrazu,

  • radzić sobie ze światłem naturalnym i umiejętnie operować sztucznym,

  • nagrywać głos i efekty dźwiękowe,

  • zmontować zarejestrowany materiał zdjęciowy korzystając z własnego komputera.

Wszystko przedstawimy w trakcie 7 trzygodzinnych sesji złożonych z wykładu teoretycznego i ćwiczeń praktycznych każda. Zajęcia będą prowadzić praktycy zawodu, doświadczeni telewizyjni dziennikarze, operatorzy i montażyści.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia kursu.

Początek kursu w poniedziałek, 30 maja 2016 r. o godz. 15.00 w Bibliotece Multimedialnej dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Tynieckiej 40, na Mokotowie.

Następne sesje przewidujemy w dniach 2, 6, 9, 13, 16, 20 czerwca br.

Opłatę za kurs w wysokości 950,- zł. należy wnieść do 25 maja 2016 w sekretariacie Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP przy ul. Foksal 3/5 pok. 31 – od wtorku do piątku, w godzinach 9.00 – 16.00

lub przelewem na konto Oddziału 91 1020 1013 0000 0402 0108 8442 z zaznaczeniem „kurs reportażu filmowego”.

Informacje o kursie można uzyskać pod numerem telefonu 22-826-79-45 lub drogą elektroniczną – e-mail : sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl.

Leave a Reply