Akcja Teatralna SŁOWO/AKTOR/SPOTKANIE:

Celem akcji realizowanej przez Teatr MŁYN jest zwrócenie uwagi na współczesny teatr kameralny, jego specyfikę, potencjał i szczególną wartość w dzisiejszej rzeczywistości artystycznej i społecznej. Efektem jest płyta SŁOWOtoki/SCENOPISYpisy zawierająca:

 

SCENOpisy – e-book zawierający sześć aktualnych, polskich tekstów dramatycznych, które zostały wybrane spośród 116 sztuk nadesłanych na Ogólnopolski Konkurs na Kameralna Sztukę Współczesną. Jury w składzie: Jacek Kopciński, Michał Walczak, Natalia Fijewska-Zdanowska i Joanna Hawryluk, postawiło na teksty inspirujące formalnie i tematycznie, aktualne i odnoszące się do współczesnej rzeczywistości.

SŁOWOtoki – to cykl utworów muzycznych w stylu new jazz, z elementami muzyki dubstep, house oraz drum and bass. Ich bohaterami są słowa. Kliknięcie, aplikacja, depresja, kompulsja, life-coach, slow food… i wiele innych – słowa nowoczesne, zapożyczone i spolszczone. Ale pod warstwą słów, kryje się człowiek. Rozdygotany, nerwowy, skoncentrowany na własnej cielesności, konfrontujący się z przemijaniem, łapczywie poszukujący kontaktu. SŁOWOtoki to muzyczna refleksja nad dzisiejszym, zmieniającym się językiem, który w sposób nieunikniony wyznacza naszą współczesną świadomość.

WIĘCEJ INFORMACJI:

www.slowoaktorspotkanie.mlyn.org

www.mlyn.org

Rozmowy z Jurorami, oraz artystami zaangażowanymi w akcję zamieszczamy

na dedykowanym projektowi SŁOWOblogu:

www.slowoaktorspotkanie.wordpress.com

Zapraszamy także na letnie koncerty SŁOWOtoki połączone z promocją płyty oraz

jesienne czytania aktorskie nagrodzonych w Konkursie sztuk.

Teatr MŁYNto jeden z najmniejszych repertuarowych niezależnych teatrów kameralnych w Polsce, który od prawie 10 lat z powodzeniem realizuje małoobsadowe sztuki autorskie z udziałem wybitnych aktorów. Realizacje Teatru MŁYN to sztuki intymne, zakorzenione we współczesnej rzeczywistości i poddające ją artystycznej analizie.

Trzon zespołu stanowią Siostry Fijewskie: Natalia Fijewska-Zdanowska, Zuzanna Fijewska-Malesza i Agata Fijewska, oraz menadżerka Agnieszka Kondraciuk. Wśród współpracujących z Teatrem MŁYN artystów są aktorzy warszawskich teatrów – Paulina Holtz, Sławomir Pacek, Krzysztof Kiersznowski, Joanna Żółkowska, Marek Siudym i inni.

Teatr MŁYN gościł na scenach zarówno dużych teatrów /między innymi w warszawskim Teatrze Powszechnym, Teatrze Ochoty, Teatrze Polskim/, jak i scenach niewielkich ośrodków teatralnych. Teatr działa od 2007r., obecnie jego siedzibą jest Scena Staromiejska SCEK na Starym Mieście w Warszawie, gdzie gra repertuarowo, kilka razy w miesiącu, dzięki wsparciu Miasta St. Warszawa.

Projekt współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa.

Partnerem projektu jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Leave a Reply