Tadeusz Różewicz w Karkonoszach

Do 15 listopada 2015 w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie w Centrum Olimpijskim można oglądać wystawę fotografii Zbigniewa Kulika ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu poświęconą Tadeuszowi Różewiczowi.

Tadeusz Różewicz (1921-2014), jeden z najwybitniejszych współczesnych poetów polskich, dramaturg, prozaik i scenarzysta, którego dzieła przetłumaczono na ponad sto języków, był wielokrotnie wyróżniany, trzykrotnie też nominowany do literackiej Nagrody Nobla.

Otrzymał też w 2008 roku złoty „Wawrzyn Olimpijski”, prestiżową nagrodę PKOl.

 

W przeciwieństwie jednak do twórczości literackiej, mniej znane są jego zainteresowania krajoznawcze. Dzięki fotografikowi Zbigniewowi Kulikowi, możemy poznać Tadeusza Różewicza z innej, „turystycznej” strony – na tle Gór Olbrzymich, jak kiedyś nazywano Karkonosze, czy z Karpacza, gdzie pisarz wielokrotnie bywał.

Jak pisze autor wystawy – „inicjatywa wykonania fotografii pochodziła ode mnie, ale – zdarzało się – i od Poety, który zauroczony danym miejscem lub obiektem, chciał być uwiecznionym na błonie fotograficznej, a później już na zdjęciu wykonanym aparatem cyfrowym. Przybierał wtedy pozę godną ponadczasowego utrwalenia.

Pamiętam, jak w czasie wędrówki na zamek Chojnik podniósł długi, sękaty kij i stworzył przez to formę, która uosabiać miała legendarną postać Rzepióra z mapy L. Helwiga z XVI wieku. To znowu, kiedy indziej, kazał mi sfotografować się na łące koło Muzeum Sportu i Turystyki, jak to powiedział: „między swoimi prawdziwymi trzema kopcami usypanymi przez krety”, a symbolizować one miały kopce: Wandy, Tadeusza Kościuszki i Józefa Piłsudskiego, sztucznie usypane w Krakowie.
Zupełnie wyjątkowe są tutaj fotografie wykonane w karpackim antykwariacie. Tak jak wcześniej powstały „Zabawy przyjemne i pożyteczne Tadeusza Różewicza, E. Geta-Stankiewicza i…”, tak i te fotografie w sporej części są pracami inspirowanymi przez Mistrza Tadeusza Różewicza.

Niektóre zdjęcia wykorzystywane były później jako ilustracje do Jego wydawnictw w kraju i zagranicą: monograficznego dzieła „Tadeusz Różewicz” z cyklu „A to Polska właśnie”, dwumiesięcznika literackiego „Topos”, kwartalnika „Śląsk”, miesięcznika „Odra”, czy też do tomiku wierszy „Wyjście”.

Pobyty w Karkonoszach w różnych porach roku, poznawanie ich historii, a przede wszystkim spotkania z ludźmi, w tym szczególnie z Henrykiem Tomaszewskim – wybitnym aktorem i twórcą Wrocławskiego Teatru Pantomimy, stanowiły inspirację do powstania wielu Jego utworów. Wymienić tutaj należy poemat „Gawęda o spóźnionej miłości”, czy też wiersze: „W gościnie u Henryka Tomaszewskiego w Muzeum Zabawek” i „dom lalek”, a także pracę nad dziełami nie związanymi tematycznie z tym terenem”.

Leave a Reply