TEATR w REMIZIE SPOTKANIA TEATRÓW JEDNEGO AKTORA, HEL lipiec – sierpień 2015

Teatr w Remizie trwa od 9 lat i jest kolejnym znaczącym znakiem i miejscem magicznym na Półwyspie Helskim. Festiwal już na stałe wpisał się w helski krajobraz. Takiego Teatru nie ma na świecie, to zasługa władz miasta, Ochotniczej Straży Pożarnej, Olgierda Łukaszewicza oraz życzliwości mieszkańców Helu, którzy to działanie przyjęli i zaakceptowali.

Teatr w okresie letnim istnieje i działa w czynnej REMIZIE, zatem w tym czasie TEATR przyjeżdża do mieszkańców Helu, którzy oczekują na te spotkania, a wczasowicze specjalnie planują swoje pobyty w tym czasie, kiedy działa TEATR w REMIZIE. Należy też dodać, że aktorzy też zabiegają o przyjazdy w tym czasie na Hel by spotkać się z mieszkańcami i zaprezentować swoje jednoosobowe spektakle.

 

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że Miasto funduje wstęp na spektakle i spotkania mieszkańcom oraz wczasowiczom jest to znakomity gest władz Miasta Hel. Na spektaklach jest bardzo tłoczno – zresztą nie tylko na spektaklach, ale i spotkaniach z aktorami.

W tym roku zobaczycie Państwo 5 spektakli teatralnych z udziałem wybitnych i popularnych aktorów Doroty Stalińskiej, Wiesława Komasy i Krzysztofa Gordona oraz aktorów młodego pokolenia Joanny Wawrzyńskiej i Mateusza Nowaka. Będzie też recital balladowo-gitarowy Romana Ziemlańskiego poświęcony Bułatowi Okudżawie. Kontynuować będziemy rozmowy o wybitnych aktorach legendach polskiego teatru dziś już niestety nie żyjących o Ninie Andrycz, Zbigniewie Cybulskim i Adamie Hanuszkiewiczu. Będą też spotkania z aktorami w Kawiarni Słoneczna.

Wiesław Geras

 

Leave a Reply