Obrady IATC w Malmo

Podczas Scenkonst Biennalen w Malmo (26-31 maja) obradował Komitet Wykonawczy IATC pod przewodnictwem Margarety Soronson. W obradach obok członków Komitetu wzięli udział członkowie kolegium „Critical Stages”. Zaakceptowano propozycje programowe redaktora naczelnego prof. Savvasa Patsadalisa i plany finansowania periodyku. Zatwierdzono projekty warsztatów dla młodych krytyków i seminariów międzynarodowych oraz tok przygotowań do kolejnego Kongresu Stowarzyszenia. Na stanowiska asystenta sekretarza generalnego IATC powołany został Octavian Saiu (Rumunia). Następne spotkanie Komitetu odbędzie się w październiku w Tbilisi.

[Na zdjęciu Komitet Wykonawczy podczas obrad]

Leave a Reply