Sławomira Łozińska o recenzentach

Trwa konkurs im. Andrzeja Żurowskiego na recenzję teatralną dla młodych krytyków. O swoich oczekiwaniach wobec recenzentów pisze Sławomira Łozińska, wchodząca w skład Kapituły Nagrody, na stronie internetowej konkursu http://konkurs-zurowski.pl/

Od autorów recenzji oczekuję rzetelnego opisu przedstawienia.

Zwróci moją uwagę:

forma literacka;

wykazanie się wiedzą o inscenizacjach tego tytułu, tego autora, tego teatru;

porównanie kreacji aktorskich z innymi kreacjami tych aktorów

lub kreacjami tych ról granymi przez innych aktorów: kiedy, gdzie, jak?

porównanie myśli inscenizatora z innymi jego inscenizacjami;

podzielenie się wiedzą o szeroko pojętym temacie, chociaż forma nie musi być rozwlekła;

sprecyzowanie swojego zdania na temat tego przedstawienia

i mimo to nieodstraszenie potencjalnego widza od pójścia do teatru.

Na prace konkursowe oczekujemy do 31 marca!

Leave a Reply