Maciej Prus o recenzentach

Maciej Prus, członek Kapituły Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego dzieli się swoimi uwagami o recenzentach i recenzjach. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa za 45 dni, 31 marca 2015.

MACIEJ PRUS: Odnoszę wrażenie, może mylne, że wielu dzisiejszych recenzentów, nawet po specjalistycznych studiach, wstydzi się uprawiania tego zawodu. Woleliby być antropologami albo socjologami, takie raczej mają aspiracje. Trudnienie się recenzowaniem traktują jako rodzaj pośledniej czy zastępczej pracy. Po co więc to robią? Może to i sąd niesprawiedliwy, czytam dzisiaj znacznie mniej recenzji niż kiedyś, obserwuję życie teatralne z boku, ale to, co wpada mi ręce takie właśnie sprawia wrażenie.

 

Chciałbym, aby prace nadesłane na ten konkurs zadały kłam tym moim spekulacjom (?), a zarazem były świadectwem, że polszczyzna autorkom/om nie jest obca. Obok bowiem ucieczki w rejony rozważań należących do wiedzy o kulturze, drugą bolaczką współczesnej recenzji jest językowa nieporadność.

Leave a Reply