Gábor Máté reżyseruje „Szalbierza” w Teatrze Dramatycznym

Węgierski reżyser, aktor i dyrektor artystyczny budapesztańskiego Teatru im. Jozsefa Katony reżyseruje sztukę György’ego Spiró „Szalbierz”. Premiera 10 stycznia 2014 w Teatrze Dramatycznym m. st. Warszawy. Gábor Máté jako reżyser i aktor od 1987 roku jest związany z Teatrem im. Jozsefa Katony, najbardziej znaną w świecie węgierską sceną. W repertuarze Katony jest zarówno klasyka, jak i sztuki współczesne.

Znaczący dramatopisarze nowej generacji rozpoczynali karierę sceniczną w Katonie – „Szalbierz” i „Kurzy łebek” G. Spiró oraz „Alleluja” M. Kornisa są dziś uznawane za klasyczne sztuki współczesnego teatru węgierskiego. Także obecnie najciekawsi autorzy młodego pokolenia powierzają wystawienie swoich dramatów Katonie. Zespół regularnie zdobywa ważne międzynarodowe nagrody, W Polsce Katona występowała m.in. na Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, Festiwalu Teatralnym Kontakt, Festiwalu Teatralnym Demoludy i Warszawskich Spotkaniach Teatralnych. Gábor Máté od 2011 roku jest dyrektorem artystycznym Teatru.

 

Máté zdobył wiele nagród za reżyserię (m.in.: Nagrodę Krytyków za spektakle „Talizman” „Dwugłowa bestia”, „Nasza klasa” Tadeusza Słobodzianka, Nagrodę na Festiwalu Teatru Narodowego za „Trilogie des Wiedersehens”). Nagradzany był również za role teatralne (m.in.: Nagroda Jászai Mari, Nagroda Kossutha) i filmowe. Wykłada na budapesztańskim Uniwersytecie Teatru i Filmu.

Leave a Reply