Teatr Polski na Ukrainie

30 listopada na zaproszenie Konsula Generalnego RP we Lwowie, Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana zaprezentował „Zemstę” Aleksandra Fredry w Ukraińskim Państwowym Akademickim Teatrze Dramatycznym im. Marii Zańkowieckiej we Lwowie. Ten historyczny Teatr ufundowany przez hrabiego Stanisława Skarbka 2 lata temu obchodził 170 rocznicę swojego powstania. Pokaz spektaklu w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego odbył się w 180 rocznicę lwowskiej prapremiery tego samego tytułu. Wyjazd naszego zespołu do Lwowa możliwy był dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W ramach otwierania się na wschód Europy, 21 października 2013 r. Teatr Polski miał okazję gościć również z „Zemstą” Fredry w Teatrze na Pohulance, jednym z symboli obecności Polaków i polskiej kultury w Wilnie. Wyjazd zorganizowany był z okazji obchodów 100-lecie powstania teatru. W projekt zaangażowanych było szereg instytucji wspierających polską kulturę: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ambasada RP w Wilnie, Narodowe Centrum Kultury, Instytut Adama Mickiewicza, Instytut Polski w Wilnie.

Natomiast dzisiaj – 3 grudnia – Dyrektor Andrzej Seweryn zaprezentuje monodram „Szekspir Forever!” w Teatrze Arabeska w Charkowie. Wyjazd możliwy jest dzięki pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Konsulatu w Charkowie.

Wszystkie wymienione powyżej projekty wpisują się programowo w realizowane przez nasz Teatr otwarcie na Wschód i na odnawianie i podtrzymywanie relacji z litewskimi instytucjami kultury, których korzenie często tożsame są z naszymi.

Katarzyna Gaweł – Stańkowska

Leave a Reply