Dramatyczny Lodołamaczem

Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy zdobył pierwsze miejsce w kategorii „Otwarty rynek pracy” mazowieckiego etapu konkursu LODOŁAMACZE, w którym biorą udział pracodawcy i instytucje zatrudniające osoby niepełnosprawne. Kapituła doceniła Teatr Dramatyczny za szczególną wrażliwość społeczną, promowanie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych oraz działania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Teatr od wielu lat zatrudnia osoby z niepełnosprawnością, aktywnie angażuje się w projekt Kultura Bez Barier, polegający na dostosowaniu spektakli do potrzeb widzów z niepełnosprawnością sensoryczną oraz modernizuje swoją infrastrukturę, by była dostępna dla wszystkich widzów, także tych z niepełnosprawnością ruchową.

 

Konkurs Lodołamacze jest organizowany przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, a jego ideą jest jest wyłonienie i nagradzanie osób i pracodawców angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym. Patronat Honorowy nad tegoroczną edycja objęła Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska, a przewodniczącą kapituły regionu mazowieckiego jest Barbara Borys-Damięcka (Senator RP).

Konkurs składa się z dwóch etapów: regionalnego i centralnego. Regionalni zwycięzcy poszczególnych kategorii biorą udział w centralnym etapie konkursu, w którym wybierani są ogólnopolscy Lodołamacze. Gala finałowa tegorocznej edycji konkursy odbędzie się 8 października 2014 na Zamku Królewskim w Warszawie. W kapitule oceniającej zgłoszenia na poziomie ogólnopolskim są m.in. główny inspektor pracy, rzecznik praw obywatelskich, prezes Najwyższej Izby Kontroli, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, parlamentarzyści, sportowcy, dziennikarze i artyści.

Leave a Reply