CIEMNIEJĄCY HORYZONT – nowa książka Niesiobędzkiego

Nakładem Fundacji Światło Literatury ukazał się nowy zbiór szkiców Jerzego Niesiobędzkiego (dwa z kilkunastu pomieszczonych w książce esejów publikowaliśmy w „Yoricku”: Lustrowanie Gombrowicza oraz Kultura i demokracja z rynkowego przemiału – w „Yoricku” pod tytułem Awangarda z liberalno-rynkowego nadania).

Jak zwykle dociekliwy, autor ze szkiełkiem i okiem przygląda się literaturze, teatrowi i światu, aby postawić kluczowe pytania dla naszej egzystencji. Stąd lektura tych tekstów przynosi wiele inspiracji i radości perspektywy, w jakiej ukazują się na pozór znane, poznane, a najczęściej zapoznane problemy.

Trafnie tę specyficzną troistość nastawienia krytycznego oddaje tytuł wstępu Janusza Termera do tego zbioru: Teatr – Literatura – Świat. Tak właśnie widzi swoją rolę krytyka Niesiobędzki – jako przewodnika po teatrze, literaturze i świecie. „Tak naprawdę bowiem – napisał Termer – pasjonują go jak zawsze próby dotarcia do „sedna sprawy”, do owej głównej ideowej, nie zawsze widocznej wprost, istoty konsekwencji poglądów autorskich, zawartych w danym dziele czy w ich grupie, a ubranych w owe „zaciemniające” meritum kostiumy”.

 

Lektor

Leave a Reply