Debiuty w monodramie 2014

Koszalińskie Ogólnopolskie Dni Monodramu – Debiuty to najmłodszy w Polsce festiwal teatrów jednego aktora i, jak podkreśla Wiesław Geras (szef rady artystycznej), „to jedyny festiwal teatrów jednoosobowych w Europie, który w swojej nazwie używa słowa „debiut”.

W czasie organizowanego w Koszalinie drugiego festiwalu (9-11.10.2014) rozegrany zostanie turniej debiutów w monodramie, do udziału w którym organizator zaprasza zarówno debiutantów aktorów, jak i debiutujących w tej trudnej sztuce teatru reżyserów, dramaturgów, radiowych realizatorów dźwięku oraz choreografów i aktorów teatrów tańca – nowość w tym roku.
Jak informuje organizator: „do udziału w ubiegłorocznym turnieju zgłoszonych zostało 11 przedstawień, w których odnotowaliśmy z wielką satysfakcją aż 21 debiutów w monodramie w różnych, pretendujących do nagrody indywidualnej, kategoriach. Ucieszyła nas także chęć wzięcia udziału w turnieju zarówno najmłodszych adeptów sztuki teatralnej – studentów wyższych szkół teatralnych, jak i twórców mających już duże doświadczeniem zawodowe a teraz debiutujących w monodramie. Nową, niespotykaną w naszym kraju formą turniejowej rywalizacji był wspólny udział spektakli teatru „żywego słowa” i „teatru wyobraźni” – słuchowisk teatru radiowego. Ten eksperyment został dobrze przyjęty przez publiczność i, niesieni ubiegłorocznym sukcesem, postanowiliśmy go nie tylko kontynuować, ale poszerzyć w tym roku o jeszcze jedną formę, a mianowicie spektakle teatru tańca.” Turniej debiutów ma formę otwartą i mogą w nim rywalizować monodramy zgłoszone przez teatry, instytucje kultury, stowarzyszenia, niezależne grupy artystów a także indywidualnych twórców. W turnieju mogą brać udział przedstawienia teatrów: „żywego słowa”, radia, telewizji oraz tańca. Termin premiery zgłoszonych przedstawień nie ma znaczenia – mogą w nim brać udział spektakle wznowione.
Organizatorem Koszalińskich Dni Monodramu – Debiuty jest Stowarzyszenie Teatr Propozycji „Dialog” im. Henryki Rodkiewicz w Koszalinie we współpracy z Urzędem Miejskim w Koszalinie, Bałtyckim Teatrem Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego, Centrum Kultury 105, Pałacem Młodzieży i Polskim Radiem Koszalin (patronat medialny).
W radzie artystycznej turnieju zasiądą: Ewa Wycichowska, Wiesław Geras (przewodniczący), Janusz Kukuła (konsultacje fazy eliminacji) i Marek Kołowski. Wyboru najlepszego przedstawienia dokona publiczność a zwycięzca otrzyma nagrodę finansową 2 tys. zł. Rada artystyczna, niezależnie od werdyktu publiczności przyzna, wykonaną przez łódzką rzeźbiarkę Marię Hempel-Dyblik, statuetkę „Strzała Północy 2014” jako laur za najlepszy debiut w monodramie w jednej z kilku kategorii: debiutu aktorskiego, dramaturgicznego, reżyserskiego/choreograficznego i za realizację dźwięku słuchowiska radiowego. Rada może też przyznać dyplom dla pojawiającego się talentu „Uwaga: Nadzieja”.
Pomysłodawcą festiwalu i jego dyrektorem jest Marek Kołowski, związany z Teatrem „Dialog” od kilkudziesięciu lat.

Regulamin Turnieju i Kartę Zgłoszenia można znaleźć na stronie internetowej: www.teatrdialog.koszalin.pl

Pozdrawiam serdecznie, Marek Kołowski.

Leave a Reply