Kraj. Wielki protest – wielki piknik

Na stronie e-teatr ukazał się apel do udziału w PIKNIKU GOLGOTA:

Apelujemy o włączenie się do oddolnej inicjatywy zorganizowania w całym kraju „Pikniku Golgota” – akcji polegającej na publicznej projekcji odwołanego spektaklu Rodriga Garcii, czytania tekstu, spotkań i dyskusji.

20 czerwca dyrektor Malta Festival Poznań Michał Merczyński odwołał pokazy spektaklu „Golgota Picnic” (na zdjęciu) w reżyserii Rodriga Garcii. Decyzja zapadła po ostrzeżeniach policji, która zadeklarowała, że wobec mobilizacji prawicowych bojówek nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa widzom i artystom. Jest to sytuacja, w której pogwałcone zostały konstytucyjne prawa obywateli do bezpieczeństwa, wolności wyrażania poglądów, wolności twórczości artystycznej i wolności korzystania z dóbr kultury. Państwo zaniechało podstawowych obowiązków wobec swoich obywateli, a decyzja o odwołaniu spektaklu oznacza w istocie zgodę na wprowadzenie ideologicznej cenzury prewencyjnej.

Wzywamy zatem wszystkich ludzi teatru i wszystkich obywateli Polski do zbiorowego sprzeciwu wobec przemocy w życiu publicznym i do obrony wolności słowa, poglądów i ekspresji artystycznej.

I. GOLGOTA PIKNIK – zrób to sam!

Odzyskajmy ocenzurowany spektakl i obrońmy zagrożone prawa

Namawiamy do włączenia się do oddolnej inicjatywy zorganizowania w całym kraju PIKNIKU GOLGOTA. Reżyser wyraził zgodę na publiczne pokazy zapisu spektaklu i udostępnił scenariusz przedstawienia. Przewidywane są 3 sposoby wykorzystania scenariusza:

1. Dla teatrów: czytanie tekstu z aktorami.

2. Dla bibliotek: zorganizowanie spotkania wokół tekstu, z lekturą i dyskusją.

3. W Poznaniu grupowe czytanie całości tekstu, w piątek o 19.00 przed Zamkiem.

Będzie to wyglądało tak:

Tekst zostanie powielony w wielu egzemplarzach.

Zbierzemy się w miejscu publicznym – wszyscy, którzy sprzeciwiają się zaistniałej sytuacji.

Tekst zostanie rozdany zebranym osobom.

Przeczytamy ten tekst razem, jednym wspólnym głosem. Głośno. Bardzo głośno.

Tekst można też wykorzystać inaczej – fragmentarycznie, do dyskusji, w czasie spotkania po projekcji.

Chęć wzięcia udziału w PIKNIKU oraz potrzebę dostępu do tekstu scenariusza i zapisu spektaklu można zgłaszać pod adresem: piknikpolska@gmail.com

 

II. Wszyscy podpiszmy list Obywateli Kultury do Prezydenta PR

„Kultura musi być chroniona przed cenzurą, ignorancją i przemocą z taką samą siłą, z jaką broni się ojczyzny przed zniewoleniem. Podpisz i Ty!”

http://obywatelekultury.pl/2014/06/list-do-prezydenta-rp-w-sprawie-odwolania-w-poznaniu-spektaklu-golgota-picnic-w-rezyserii-rodriga-garcii/

 

Jutro kolejne informacje na temat zbiorowego protestu.

 

 

Zespół Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego

Leave a Reply