Gala finałowa Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego

18 maja w Gdyńskim Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza odbyła się gala finałowa pierwszej edycji Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego dla młodych krytyków na recenzje teatralne. Gala poprzedziła rozstrzygnięcie Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej i oficjalne otwarcie 9. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych Raport 2014.

W galowym spotkaniu uczestniczyła piątka finalistów Konkursu: Justyna Biernat, Michał Centkowski, Szymon Kazimierczak, Alicja Müller i Ewa Uniejewska (na zdjęciu obok). Obecni byli niemal wszyscy członkowie kapituły Konkursu: Bożena Frankowska, Sławomira Łozińska, Maria Napiontkowa, Remigiusz Grzela, Tomasz Miłkowski i Maciej Prus (nieobecny był Krzysztof Miklaszewski ze względu na wyjazd zagraniczny), a także członkowie jury Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej i jury festiwalu, artyści teatru, pisarze i dziennikarze. Obecna była żona Andrzeja Żurowskiego, Magdalena Żurowska. Przybyłych powitał w imieniu miasta Gdynia, współorganizatora Konkursu, wiceprezydent Marek Stępa, a uroczystość poprowadziła red. Alina Kietrys, sekretarz Kapituły.

 

Wszyscy finaliści otrzymali z rąk wiceprezydenta Marka Stępy i przewodniczącego kapituły Tomasza Miłkowskiego pamiątkowe dyplomy i egzemplarze Szekspiromanii, księgi ofiarowanej Andrzejowi Żurowskiemu, opublikowanej przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Galę, po krótkim wystąpieniu przewodniczącego Kapituły, zwieńczyło wręczenie nagrody (w wysokości 10 tys. zlp), ufundowanej przez miasto Gdynia, którą otrzymała Alicja Müller, gdynianka mieszkająca w Krakowie.

Alicja Müller jest studentką IV roku filologii polskiej ze specjalizacją antropologiczno – kulturową na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzi krakowski oddział internetowego magazynu Teatralia. .

Leave a Reply