Miłkowski o Norwidzie – dramatopisarzu

Miesięcznik „Stolica” o książce Miłkowskiego „Teatr Norwida”:

Cyprian Kamil Norwid znany jest przede wszystkim jako poeta. Natomiast sztuki teatralne tego twórcy, całkowicie niedocenione za jego życia, w ostatnim 20-leciu zostały praktycznie zapomniane.

Tomasz Miłkowski stara się przywrócić Norwidowi należne mu jako dramatopisarzowi miejsce, analizując nie tylko samą treść utworów, lecz m.in. świadomość teatralną autora, jego nowatorską jak na tamte czasy koncepcję sztuki dramatyczno-teatralnej czy podejście do gry aktorskiej. Miniony rok, ogłoszony w 130. rocznicę

 

śmierci poety Rokiem Cypriana Kamila Norwida na Mazowszu, nie spowodował jednak widocznej obecności tego twórcy na scenach teatralnych ani powrotu do jego dzieł, idei, języka poezji.

Jedynie Teatr Polski zapewnił mu miejsce w Salonie Poezji i swoje sale otworzył finalistom mazowieckich konkursów norwidowskich. Na zakończenie zaś Roku Norwida wystawił „Bolesława Śmiałego”. Może zatem warto sięgnąć po książkę Miłkowskiego, by zakosztować choćby pośrednio Norwidowskiego teatru poezji.

 

 

**

Tomasz Miłkowski „Teatr Norwida”, Wydawnictwo Naukowe Grado, 2013

„Norwid – zapomniany dramatopisarz”
(rs)
Stolica nr 3
06-03-2014

Leave a Reply