Videoteatr Poza otwiera swoje archiwum

Lothe Lachmann Videoteatr Poza, w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego “Dziedzictwo kulturowe – priorytet 6 – Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego”, na swoich stronach internetowych, udostępnił cyfrowe zasoby audiowizualne i archiwalne. Pionierska formuła działającego od ponad 25 lat Videoteatru POZA, uznana przez krytykę w Polsce i zagranicą za znaczącą innowację przekazu teatralnego, demonstrującą humanistyczny potencjał nowej techniki, zaowocowała zgromadzeniem wielu godzin unikatowych dla współczesnego teatru nagrań audiowizualnych. Mają się one stać bazą bogatego archiwum i materiału do badań i edukacji.

Wszystkich zainteresowanych dostępem do zasobów rejestracji wideo kluczowych fragmentów spektakli oraz dokumentacji Videoteatru, w postaci zdjęć, fotosów oraz recenzji, zapraszamy na stronę (http://archiwum.videoteatrpoza.pl).

Leave a Reply