Archiwum Maryli Rodowicz dla Biblioteki Narodowej

18 grudnia w Pałacu Rzeczypospolitej przy pl. Krasińskich 3/5 w Warszawie odbędzie się uroczyste podpisanie umowy oraz przekazanie Archiwum Maryli Rodowicz do Biblioteki Narodowej. W wydarzeniu weźmie udział Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Maryla Rodowicz przekazuje Bibliotece Narodowej prywatne archiwum zawierające liczne rękopisy i maszynopisy tekstów wykonywanych przez nią piosenek, w tym Agnieszki Osieckiej: Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma, Niech żyje bal, Nie ma, jak pompa! Uwagę zwraca rękopis wydanej w 1992r. książki wspomnieniowej Niech żyje bal. Karierę Artystki dokumentują scenariusze koncertów z odręcznymi notatkami, wycinki prasowe, płyty, afisze, listy od fanów, a także oficjalne pisma z gratulacjami i podziękowaniami. Archiwum uzupełniają dokumenty osobiste: paszporty i legitymacje oraz fotografie, rysunki i portrety przedstawiające Marylę Rodowicz. Szczególnie interesująca jest prywatna korespondencja Artystki, m.in. z Agnieszką Osiecką.

Leave a Reply