Irena JUN jubilatką

W tym roku IRENA JUN obchodzi jubileusz 55-lecia pracy artystycznej. TEATR STUDIO zaprasza na spektakle z udziałem aktorki oraz niezwykły cykl spotkań
z poezją. W kwietniu odbędzie się premiera Eugeniusza Oniegina w jej reżyserii.”Yorick” już się cieszy.

 

Irena Jun

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Wybitna aktorka teatralna, mistrzyni słowa, współpracowała z Lidią Zamkow, Ireną Babel, Teresą Skuszanką. Od wielu lat związana z Teatrem Studio, w którym stworzyła wiele wybitnych ról w największych spektaklach Józefa Szajny i Jerzego Grzegorzewskiego. To w Teatrze Studio powstały jej niezapomniane monodramy w NIE ja, Komedii, Kołysanka, Krokach – przedstawieniach w reżyserii Antoniego Libery. Dzięki tym rolom okrzyknięto ją jedną z najwybitniejszych na świecie aktorek beckettowskich. Jej spektakle poetyckie były grane i nagradzane w kraju i za granicą. Zagrała w kilkunastu spektaklach Teatru Telewizji, zaznaczyła swoją obecność w filmach fabularnych m.in „Cwale” Krzysztofa Zanussiego. Wykłada w Akademii Teatralnej w Warszawie.

IRENA JUN I POECI – cykl spotkań z poezją

Cykl spotkań poświęconych poezji i jej scenicznemu wykonaniu. Każdy wieczór będzie wydarzeniem z pogranicza teatru, koncertu i performance’u.

„Chciałabym odejść od stereotypu koncertu poezji i muzyki, zaproponować formę, która prowokuje do innego odbioru słowa w teatrze […]. Myślę, że poezja potrzebna była ludziom od zawsze. Potrzeba poezji pochodzi wprost z naszej wrażliwości. Chcemy, aby istniał inny język, niż ten, który spotykamy na co dzień, lub że codzienność znajduje inny wymiar poprzez inne słowa.”

W ramach comiesięcznych spotkań mieliśmy okazję poznawać najciekawsze teksty różnych autorów. Do tej pory odbyły się następujące wieczory:

„Dwa razy Beckett” – jednoaktówki ojca teatru absurdu, „Matka odchodzi” – fragmenty z Kartoteki i Matka odchodzi Tadeusza Różewicza. Najbliższe spotkanie odbędzie się pod hasłem:

Czarownica musi przyjść – teksty staropolskie | 29 listopada 2013 | godz. 18.00 | Foyer

Witold Gombrowicz
BIESIADA HRABINY KOTŁUBAJ

Młodzieńcze opowiadanie Gombrowicza w mistrzowskiej interpretacji. Monodram Ireny Jun
(w jej reżyserii) nagrodzony Feliksem Warszawskim w 2005 roku.
Teatr STUDIO:
27/28 listopada 2013,
godz. 18.00

Józef Tischner

FILOZOFIA PO GÓRALSKU
Bestseller Księdza Profesora – filozofa i górala, w wersji scenicznej. Świat po góralsku, filozofia po góralsku, humor po góralsku. Postaci Tischnera i jego dowcipny, oryginalny pomysł przełożenia historii filozofii na język ludowego konkretu w interpretacji Ireny Jun i Wiesława Komasy, z udziałem młodych muzyków.
Teatr STUDIO:
2-5 grudnia 2013,
godz. 18:00

 

Leave a Reply