Teatr Norwida – nowa książka Miłkowskiego

Nakładem Wydawnictwa Naukowego GRADO, dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ukazała się książka TEATR NORWIDA pióra Tomasza Miłkowskiego.

„Książka Tomasza Miłkowskiego Teatr Norwida – informuje na okładce wydawca – koncentruje się na analizie koncepcji sztuki dramatyczno-teatralnej poety, która wyprzedziła swój czas. Autora interesuje w szczególności świadomość teatralna autora Pierścienia wielkiej damy, czyli zamierzone przeznaczenie utworów – wbrew polskim romantykom – dla sceny. Mowa też o poetyce dramatów, a także wyjątkowo bogatym słownictwie teatralnym.

Autor nawiązuje do dociekań wielu poprzedników, m.in. Ireny Sławińskiej, Kazimierza Brauna, Sławomira Świontka, stawiając pytanie o możliwość renesansu zainteresowania dramaturgią Norwida, która w ostatnim dwudziestoleciu niemal zniknęła ze sceny”.

Książka została opublikowana w 130 rocznicę śmierci Poety. Wydawnictwo prowadzi sprzedaż wysyłkową.

Leave a Reply