NOMINACJE NORWIDOWSKIE 2013

Kapituła Nagrody Norwidowskiej „Dzieło życia” zdecydowała w tym roku o uhonorowaniu wybitnej poetki, autorki reportaży, książek dla dzieci, słuchowisk radiowych, monografii oraz tłumaczki literatury francuskiej i anglojęzycznej – Julii Hartwig – „wielkiej damy polskiej poezji”. Przedstawiciele Kapituł Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida: Jarosław Klejnocki, Lech Śliwonik, Monika Strugała oraz Stanisław Wieczorek ogłosili we wtorek 18 czerwca 2013 r. nazwiska nominowanych do nagrody w czterech dziedzinach sztuki za dzieła i kreacje powstałe na Mazowszu w 2012 roku, oraz laureata wyróżnienia honorowego – Nagrody „Dzieło życia”.

W kategorii literatura nominowano Jerzego Górzańskiego za zbiór wierszy „Festyn”, Dariusza Suskę za tom poetycki „Duchy dni” oraz Krzysztofa Vargę za powieść „Trociny”.

Wśród nominowanych w kategorii muzyka znaleźli się: Łukasz Borowicz za nagranie albumu płytowego Piotra Beczały „Twoim jest serce me. W hołdzie Richardowi Tauberowi” z Royal Philharmonic Orchestra, Janusz Olejniczak za płytę „Koncerty – Ravel, Prokofiew, Szostakowicz”, z towarzyszeniem orkiestry Sinfonia Varsovia pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka oraz Grzegorz Zieziula za czterotomową edycję unikalnego egzemplarza pierwodruku partytury „Halki” Stanisława Moniuszki.

Z dziedziny sztuk plastycznych nominowano: Mirosława Grynia za rysunkowe komentarze w tygodniku „Polityka”, Hannę Karasińską-Eberhardt za wystawę „Modlitwa”, którą można było obejrzeć w Galerii DAP Domu Artysty Plastyka w Warszawie oraz Leona Tarasewicza za wystawę dokumentującą pracę Mistrza w galerii „Spokojna” oraz galerii otwartej Domu Polonii na Krakowskim Przedmieściu.

Do nagrody Norwidowskiej w kategorii teatr wytypowano: Grzegorza Małeckiego za rolę Terry’ego w spektaklu „W mrocznym mrocznym domu” Neila LaBute’a, Jerzego Radziwiłowicza za rolę tytułową w spektaklu „Natan mędrzec” Gottholda Ephraima Lessinga oraz Michała Zadarę za reżyserię spektaklu „Aktor” Cypriana Kamila Norwida. Wszystkie spektakle wystawiane są w Teatrze Narodowym w Warszawie.

Laureatów Nagrody Norwidowskiej w poszczególnych dziedzinach sztuki poznamy 24 września 2013 r. – dokładnie w dniu urodzin Patrona nagrody – na gali wręczenia nagród na Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas tej uroczystości wręczone zostaną laureatom statuetki oraz nagrody pieniężne. Nominowani uhonorowani zostaną medalem pamiątkowym.

Leave a Reply