Scenariusze Szekspirowskie Żurowskiego opublikowane

Nakładem Wrocławskiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru i Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu pod patronatem polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (IATC/AICT) w serii „Czarna książeczka z Hamletem” ukazał się zbiór Scenariuszy szekspirowskich Andrzeja Żurowskiego. Na zbiór złożyły się opracowania sceniczne kilku monodramów („Lady”, „Yorick” i „Falstaff”) i spektakli wieloosobowych „Sny Williama i Feliksa” oraz „Szekspiriada” – to ostatnie powstałe na zamówienie Gustawa Holoubka.

 

W tomie zadedykowanym przez Andrzeja Żurowskiego twórcy wrocławskich festiwali jednego aktora Wiesławowi Gerasowi znalazły się również sylwetki aktorów i omówienia spektakli opartych na scenariuszach Andrzeja Żurowskiego, a także wspomnienie o ich autorze pióra Tomasza Milkowskiego, który wraz z Marią Lubieniecką współredagował ten tom.

Promocja książki odbędzie podczas tegorocznych festiwali teatrów jednego aktora na Helu, we Wrocławiu i w Toruniu.

Leave a Reply