Ludwik Flaszen w Warszawie

W poniedziałek (25 marca) stolicę odwiedza współzałożyciel Teatru Laboratorium – Ludwik Flaszen. To wyjątkowa okazja, by spotkać się z mieszkającym w Paryżu najbliższym współpracownikiem Jerzego Grotowskiego. Spotkanie z Flaszenem odbędzie się w Centrum Myśli Jana Pawła II (ul. Foksal 11) o godzinie 19.00. Wstęp wolny.

 

Najbliższy poniedziałek (25 marca) do Warszawy przyjedzie współzałożyciel Teatru Laboratorium, wieloletni współpracownik i partner twórczego dialogu z Jerzym Grotowskim – Ludwik Flaszen. Będzie on specjalnym gościem festiwalu Gorzkie Żale, weźmie udział w spotkaniu „Cyrograf”, które odbędzie się w ramach cyklu tematycznego „Wokół Fausta”. Rozmowę poprowadzi Michał Mizera – dyrektor festiwalu. Podczas dyskusji Flaszen skupi się na „Doktorze Faustusie” Marlowe’a i „Fauście” Goethego jako podstawowych mitach kultury europejskiej. Współpracownik Grotowskiego podejmie rozważania na temat mitów założycielskich Zachodu, których nośnikiem jest teatr. Zastanowi się także nad rolą, jaką odegrały one w kształtowaniu świadomości europejskiej. Poniedziałkowe spotkanie „Cyrograf” stanowić będzie podsumowanie cyklu spotkań seminaryjnych „W teatrze mitów europejskich z Ludwikiem Flaszenem”, które odbyły się w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu w 2012 i 2013 roku

Motywem przewodnim festiwalu Gorzkie Żale, który zakończy się 27 marca w Warszawie jest mit faustowski. Główna idea wydarzenia to konfrontacja klasycznych idei dobra i zła, a także tradycji z nowoczesnością. W programie, poza wspomnianym cyklem „Wokół Fausta”, znalazły się także wątki „Musica Crucis”, „Armine, Sister”, „Polski Faust” oraz nabożeństwa wielkopostne Gorzkie Żale.

Ludwik Flaszen to uczestnik i świadek wielkiej epoki teatru. Najbliższy współpracownik Jerzego Grotowskiego, współzałożyciel Teatru Laboratorium, z którym związany był przez cały okres jego istnienia (1959–1984), po samorozwiązaniu teatru przeniósł się do Paryża. Został praktykiem, prowadząc doświadczenia parateatralne oraz warsztaty aktorskie w wielu krajach świata. Jego pierwsza książka „Głowa i mur” (1958) została skonfiskowana przez cenzurę PRL. Autor „Cyrografu” – tomu esejów i małych próz o sytuacji jednostki w systemie totalitarnym (pierwsze wydanie 1971, ostatnie – 1996, Kraków; wersja francuska – Paryż 1990). Jego tom szkiców „Teatr skazany na magię” (Kraków 1983) zawiera teksty oraz wykłady związane ze współpracą autora z Jerzym Grotowskim i jego udziałem w kształtowaniu twórczej doktryny Teatru Laboratorium. W roku 2010 ukazał się jego tom „Grotowski & Company”, przygotowaniu wydania rozszerzone: polskie, francuskie, włoskie, hiszpańskie.

Spotkanie z Ludwikiem Flaszenem zatytułowane „Cyrograf” odbędzie się w poniedziałek (25 marca) o godz. 19.00 w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II (ul. Foksal 11) w Sali 1Piętro. Wstęp wolny. Więcej informacji na www.gorzkiezale.pl.

Leave a Reply