Emilia Krakowska laureatką Nagrody im. Ireny Solskiej

Zarząd polskiej sekcji IATC/AICT przyznał doroczną Nagrodę im. Ireny Solskiej 2013 – EMILII KRAKOWSKIEJ. Artystka przez lata związana z warszawskimi teatrami: Powszechnym (1964-68), Narodowym (1968-78), Współczesnym (1978-85) i Rozmaitości (1985-91), w ostatnim dwudziestoleciu nieustannie w drodze, na scenach teatru wrocławskiego, białostockiego, częstochowskiego, słupskiego… Cala Polska ja pamięta jako Jagnę z filmowych i serialowych Chłopów.

 

Nagroda im. Ireny Solskiej została ustanowiona z myślą o wyróżnianiu wybitnych polskich aktorek, których twórczość wywiera znaczący wpływ na rozkwit sztuki aktorskiej. Patronka nagrody należy do legend polskiego teatru, jej osiągnięcia i oddanie sztuce budziły podziw i respekt. Odwołując się do Jej imienia, pragniemy zakreślić wysoki pułap artystyczny, jaki towarzyszy wyborom laureatek. Nagroda jest przyznawana co roku z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru.

Pierwszą laureatką Nagrody została DANUTA SZAFLARSKA, od dziesięcioleci związana z teatrami warszawskimi, na których scenach stworzyła wiele niezapomnianych kreacji. W roku ubiegłym Nagrodę otrzymała królowa sceny polskiej NINA ANDRYCZ, wyróżniona w trakcie Międzynarodowego Kongresu Krytyków Teatralnych.

Leave a Reply