Nowości muzyczne i baletowe w „Kwartale w Teatrze”

W Kwartale w teatrze uzupełnione zostały informacje o premierach Teatru Tańca w Kielcach, Polskiego Baletu Narodowego w Warszawie, w Teatrze Wielkim w Lodzi i planach Opery wrocławskiej. Informacje, które opracowała Anna Leszkowska, zostały umieszczone w końcowej części omówienia premier w poszczególnych ośrodkach.

Leave a Reply