Warszawa. Wręczenie nagrody im. Teresy Roszkowskiej

We wtorek 4 grudnia o g. 17 w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego odbędzie się uroczystość wręczenia Julii Skrzyneckiej Nagrody im. Teresy Roszkowskiej.

Nagrodę dla młodego scenografa przyznają Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego ITI i Fundacja im. Leona Schillera.

Leave a Reply