Instytut Grotowskiego przyjmuje zgłoszenia na Seminaria letnie OUP

Instytut Grotowskiego zaprasza do udziału w Seminariach letnich, które odbędą się w dniach 17–28 września we Wrocławiu. Dwutygodniowy kurs składa się z warsztatów i wykładów prowadzonych przez wybitnych specjalistów badających przedstawienia i performanse: Jona McKenziego i Jeana-Marie Pradiera. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia, liczba miejsc ograniczona.

Seminaria letnie Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań to dwutygodniowy program wykładów i warsztatów w języku angielskim, adresowany do osób z całego świata, chcących we współpracy z wybitnymi naukowcami poszerzyć swoją wiedzę o teatrze i performansie. Uczestnicy w trakcie kursu pogłębiają umiejętność krytycznej analizy współczesnej kultury oraz poznają tradycje i współczesność teatru polskiego, w tym także dokonania Jerzego Grotowskiego.

W tym roku do Wrocławia przyjadą prof. Jon McKenzie – jedna z najważniejszych postaci współczesnej performatyki oraz prof. Jean-Marie Pradier – twórca etnoscenologii, zajmujący się badaniem przedstawień kultur tradycyjnych. Oprócz seminariów odbędą się prezentacje poświęcone polskiemu teatrowi i performansowi. Cykl wykładów na temat twórczości Jerzego Grotowskiego wygłosi prof. Dariusz Kosiński, a współczesny polski performans zaprezentuje jedna z jego najważniejszych przedstawicielek, Joanna Warsza. Kurs dopełnią projekcje prezentujące dokumentację filmową pracy Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 31 sierpnia 2012 na adres: fsylwia@grotowski-institute.art.pl. Koszt kursu to 350 EUR/200 EUR (dla uczestników z Europy Środkowej i Wschodniej). Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowy program na: www.grotowski-institute.art.pl

Leave a Reply