Dziatki dziadkom

Konkurs plastyczny na plakat pod hasłem „Dziatki – dziadkom” jest częścią projektu kulturalno-edukacyjnego „Wzajemność”, realizowanego w Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej – polska sekcja IATC/AICT jest partnerem projektu..

Celem konkursu jest pokazanie więzi rodzinnych, wartości, które istotne są we wzajemnych relacjach i uczuć, które panują w rodzinach wielopokoleniowych. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 13 lat w dwu kategoriach wiekowych. Poniżej założenia konkursu (więcej na stronie: www.lowicka.pl)

Konkurs trwa od 25 lipca 2012 do 24 września 2012.

Prace do konkursu można zgłaszać do: Centrum Kultury „Łowicka”, ul. Łowicka 21, 02-001 Warszawa, do dnia 24 września 2012 r.

 

Prace można wykonywać indywidualnie lub zbiorowo. Plakat nie może być zbyt duży (do 50×70 cm) i musi być oryginałem, a nie fotokopią. Na odwrocie należy podpisać pracę czytelnym pismem: imię i nazwisko, wiek, adres i numer telefonu do Autora, Opiekuna (lub szkoły), adres e-mail oraz tekst zamieszczony na plakacie.

 

Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, a cenne nagrody trafią do rąk laureatów wyłonionych decyzją jury pod przewodnictwem Pani Xymeny Zaniewskiej – wybitnej plastyczki i scenografki.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Szczegóły dot. konkursu na stronie www.lowicka.pl

 

Leave a Reply