INNE

  • prezes KKT wystosował listy gratulacje z okazji jubileuszy i zakończenia kadencji do: Adama Hanuszkiewicza, Mieczysława Marszyckiego, Józefa Szajny, Jerzego Grzegorzewskiego, Ignacego Gogolewskiego, Andrzeja Łapickiego, Zbigniewa Zapasiewicza.
  • odnotowaliśmy przyjęcia do KKT nowych członków w młodszym pokoleniu, a także wznowienie aktywności klubowej dawnych członków Klubu.
  • pożegnaliśmy na zawsze naszego przyjaciela, wybitnego znawcę teatru, historyka literatury, krytyka Jerzego Adamskiego. W pierwszą rocznicę śmierci złożyliśmy kwiaty na grobie (Andrzej Lis, Michał Misiorny, Tomasz Miłkowski) i wzięliśmy udział w spotkaniu promocyjnym książki Jerzego Adamskiego w Klubie Księgarza (słowo wstępne Tomasz Miłkowski i Rafał Skąpski).
  • udział członków sekcji w pracach teatralnych jury i komisji konkursowych, organizowanych przez inne podmioty (m.in. Anna Retmaniak, Andrzej Lis, Wiesław Geras, Andrzej Żurowski, Tomasz Miłkowski).

Leave a Reply