Nagrody im. Boya

Zarząd wznowił przyznawanie z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru Nagrody im. Tadeusza Żeleńskiego-Boya za osiągnięcia w dziedzinie sztuki teatru, powierzając przygotowanie rekomendacji do nagród redaktorowi Henrykowi Bieniewskiemu.

  • W roku 2001 laureatem nagrody Boya został KAZIMIERZ KUTZ za twórcze realizacje dramatów Tadeusza Różewicza. Nagrodę w postaci rzeźby podarowanej przez artystę plastyka Wiesława Janasza podczas katowickiego festiwalu Interpretacje przekazali laureatowi Henryk Bieniewski, Zofia Sieradzka, Tomasz Miłkowski.
  • W roku 2002  nagroda przypadła w udziale 3 aktorkom za kreacje w przedstawieniu „Prezydentki" w warszawskim Teatrze Powszechnym: EWIE DAŁKOWSKIEJ, ELŻBIECIE KĘPIŃSKIEJ oraz JOANNIE ŻÓŁKOWSKIEJ. Nagrodę w postaci rzeźb wykonanych przez Wiesława Janasza wręczył Tomasz Miłkowski.
  • W roku 2003 nagrodę odebrał ustępujący dyrektor artystyczny Teatru Narodowego, JERZY GRZEGORZEWSKI. Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się Teatrze Narodowym z udziałem artystów i krytyków – przy wydatnej pomocy kierownictwa Teatru. Obecni byli m.in. Jan Englert, Jerzy Trela, Igor Przegrodzki. Laudację wygłosił i nagrodę wręczył Tomasz Miłkowski.
  • W roku 2004 nagrodę Boya otrzymał IGNACY GOGOLEWSKI za całokształt twórczości. Uroczystość odbyła się 10 maja 2004 w stołecznym Klubie Lekarza. Laudację wygłosiła Jadwiga Jakubowska -Opalińska, rozmowę z laureatem prowadziła Anna Retmaniak (na zdj.). Nagrodę wręczył prezes Klubu. Image
  • W roku 2005 laureatką nagrody Boya została Maja Komorowska. Uroczystość odbyła się w warszawskim Klubie Lekarza z udziałem Barbary Osterloff, autorką książki "Pejzaż. rozmowy z Mają Komorowską". Nagrodę wręczał prezez Klubu.
  • W roku 2006 laureatem nagrody Boya został ZBIGNIEW ZAPASIEWICZ, powtórnie wyróżniony tym laurem (po raz pierwszy w roku 1972). Uroczystość odbyła się w Salonie Kapeluszy "Porthos", na antresoli w Galerii van Golik w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej. Przybylych powitał wlaściciel firmy, Ryszard Wrzesiński. Nagrodę wręczył prezes Klubu. Z laureatem rozmowę prowadziła Justyna Hofman-Wiśniewska.

Leave a Reply