EVERYMAN

(ang. = każdy), bohater średniowiecznego moralitetu, reprezentujący ludzkość, pozbawiony cech indywidualnych (m.in. imienia, biografii), jednostka rozdzierana między siłami Dobra i Zła. Do koncepcji e. zwrócili się artyści XX w., m.in. Franz Kafka (bohater „Procesu”, Józef K., symbolizujący Każdego, zagrożonego przez wrogi mu świat), Samuel >Beckett (bohaterowie „Czekając na Godota” reprezentują ludzi wystawionych na pokutę daremnego czekania na odmianę losu), Tadeusz >Różewicz (Bohater w „Kartotece”).