EPITAZA

szczególny wzrost napięcia, zawikłanie akcji i skomplikowanie stosunków między postaciami przed katastrofą lub perypetią dramatyczną, np. w „Antygonie” >Sofoklesa dramatyczne spotkanie Kreona z Hajmonem po wydaniu wyroku na tytułową bohaterkę, po którym następuje katastrofa, poprzedzona daremną próbą polubownego rozwiązania konfliktu.