EMPLOI

(fr. = użytek), pewien typ ról, szczególnie dobrze pasujących do warunków fizycznych i psychicznych aktora – mawiało się np. o e. amanta, wykonawcy ról bohaterskich, subretek itp. Do e. przywiązywano zasadniczą wagę w dawnym teatrze (nawet jeszcze w XIX w.), dziś – nie ma większego znaczenia.