bilet

kupon uprawniający do wejścia na przedstawienie, zazwyczaj upoważniający do zajęcia określonego miejsca na widowni. Cena b. zależy do miejsca na widowni, czasem także od wieku widza (ulgi). Bilety wprowadzono już w antycznym teatrze greckim – używano wówczas kamiennych sztonów.