Bielawski Józef

(1739-1809), fligel-adiutant, a następnie generał-adiutant buławy wielkiej litewskiej, autor komedii i poeta. Laureat konkursu rozpisanego przez Stanisława Augusta na komedię inaugurującą działalność sceny polskiej Teatru Narodowego (otrzymał 200 dukatów). Była to komedia „Natręci”, wystawiona 19 listopada 1765, o której autorze książę Adam Kazimierz Czartoryski napisał dość życzliwie: „Chwycił szczęśliwie niektóre charaktery, pełen jest ognia. Spodziewać się należy, że ćwiczenie i pracowitość potrzebnej mu doda regularności”. Akcja sztuki była dość wątła – ramy intrygi tworzyły starania Hrabiego o rękę Lucyndy, czemu na przeszkodzie stanął opiekun panny, Podczaszy, przyrzekłszy jej rękę innemu. Akcja była w istocie pretekstem do ukazania charakterystycznych wad typów szlacheckich. Premierze towarzyszyła apostrofa do króla: