Przejdź do treści

Yorick

Po długich przygotowaniach wypuszczamy w świat (bo po trosze jak bezcielesne widmo krążyć będzie ten Biuletyn-Newsletter po mailach) naszego Yoricka. Nie dlatego, że nie ma w Polsce pism teatralnych, przeciwnie, więcej ich teraz niż kiedykolwiek. Ale nie ma takiego pisma, które spełniałoby rolę organizatora opinii i wymiany myśli środowiska związanego z polską sekcją AICT-Klubem Krytyki Teatralnej, w którym dojrzewa idea szerszej artystycznokrytycznej wspólnoty osób zainteresowanych myśleniem o kulturze i sztuce.
Czytaj dalej »Yorick

Yorick

Po długich przygotowaniach wypuszczamy w świat (bo po trosze jak bezcielesne widmo krążyć będzie ten Biuletyn-Newsletter po mailach) naszego Yoricka. Nie dlatego, że nie ma w Polsce pism teatralnych, przeciwnie, więcej ich teraz niż kiedykolwiek. Ale nie ma takiego pisma, które spełniałoby rolę organizatora opinii i wymiany myśli środowiska związanego z polską sekcją AICT-Klubem Krytyki Teatralnej, w którym dojrzewa idea szerszej artystycznokrytycznej wspólnoty osób zainteresowanych myśleniem o kulturze i sztuce.
Czytaj dalej »Yorick

Dlaczego Yorick?

 Idea wydawania biuletynu polskiej sekcji narodziła się dość dawno – dopiero jednak pojawienie się możliwości korzystania z Internetu pozwoliło nam nareszcie tę ideę zmaterializować. Jakie wiążemy z tym nadzieje – poniżej w zwięzłym komentarzu, otwierającym pierwszy numer Biuletynu polskiej sekcji AICT, pióra (?, może raczej klawiatury) Tomasza Miłkowskiego, który wraz z Justyną Hofman-Wiśniewską „Yoricka” redaguje.
Czytaj dalej »Dlaczego Yorick?

AICT/ IATC

Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Teatralnych (Association Internationale des Critiques du Theatre) to organizacja skupiająca krytyków i teoretyków teatru, afiliowana przy UNESCO.

Czytaj dalej »AICT/ IATC

Trzecia edycja Nagrody im. Wojciecha Bogusławskiego

21 czerwca w Warszawie w siedzibie Instytutu Sztuki PAN odbyło się posiedzenie jury Nagrody im. Wojciecha Bogusławskiego za książkę o tematyce teatralnej. Jury pod przewodnictwem prof. Jerzego Limona, laureata Nagrody z roku poprzedniego, w składzie: Jarosław Kilian, Tomasz Miłkowski, Lech Sokół, Maciej Wojtyszko i Andrzej Żurowski postanowiło przyznać nagrodę

ESTERZE ŻEROMSKIEJ
za książkę Maska na japońskiej scenie, opublikowaną przez wydawnictwo TRIO.

PROMOCJA KSIĄŻKI I WRĘCZENIE NAGRODY

odbyło się w dniu 28 września w Warszawie w siedzibie Wydziału Informacji i Kultury Ambasady Japonii. Głos zabrali m.in.: Adam Kilian, prof. dr Mikołaj Melanowicz, dr Jarosław Kilian, spotkanie prowadził dr Tomasz Miłkowski. Fragmenty książki czytał Waldemar Błaszczyk.
Współorganizatorem spotkania było Wydawnictwo TRIO.

Laureatka podczas uroczystego wręczenia nagrody.

Czytaj dalej »Trzecia edycja Nagrody im. Wojciecha Bogusławskiego