Kategoria: Yorick nr 16 (styczeń 2008)

Przegląd Teatralno-Literacki

Yorick nr 16 (styczeń 2008)

Niekończąca się historia

Do 5 wcześniej wydanych monografii o dziejach polskiego Szekspira od końca XVIII w. po współczesność oraz po fundamentalnej książce „Czytając Szekspira” i monografii jednej roli (Jacka Woszczerowicza jako Ryszarda III) Andrzej Żurowski dorzucił książkę następną, „Prehistoria polskiego Szekspira”.

Yorick nr 16 (styczeń 2008)

Groteskowy Jubileusz

 „Jubileusz” w Teatrze Druga Strefa to takie odsłanianie „bebechów”, tego, co chciałoby się przemilczeć, zatrzeć, zagubić, co wpisuje się w historię, ale tą niezbyt chlubną. Bardzo daleką od aureoli, więc odpychaną z odrazą, przyswajaną niechętnie i z wielkimi oporami. 

Yorick nr 16 (styczeń 2008)

Na salonach

Kapelusz i Czapka „Porthos” i dwa, biorąc pod uwagę szczupłość funduszy i bezdomność instytucjonalną „cyganerskie” czy „bohemskie” stowarzyszenia: Europejskie Stowarzyszenie Sztuki i Mody i Klub Krytyki Teatralnej (Sekcja Polska przy Międzynarodowym Stowarzyszeniu Krytyków Teatralnych AICT). A jako że właściciel „Porthosa”,Czytaj dalej