Kategoria: Yorick nr 14 (lipiec 2007)

Przegląd Teatralno-Literacki

Yorick nr 14 (lipiec 2007)

Niejaki Foe

Jeszcze jedna wersja przygód Robinsona Kruzo. Ale osobliwa. Wedle Coetzeego Kruzo jest starym nudziarzem, pozbawionym zaradności i woli tworzenia – nie posiada żadnych narzędzi, nie próbuje budować  łodzi, z pewną otępiałością wiedzie życie wraz z Piętaszkiem-niemową.